ทัวร์พม่า หงสาวดี พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน พระนอนตาหวาน เมืองสิเรียม เจดีย์โบตะทาวน์

ราคาเริ่มต้น ฿ 10,999
รหัสทัวร์ 1903594
สายการบิน Nok Air / DD
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • ย่างกุ้ง
 • หงสาวดี
 • เจดีย์ชเวมอร์ดอร์
 • พระราชวังบุเรงนอง
 • พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
 • พระธาตุอินทร์แขวน
 • พระสมณโคดม
 • พระไผเลื่อน
 • เจดีย์ไจ๊ปุ่น
 • เจดีย์ชเวดากอง
 • เมืองสิเรียม
 • เจดีย์โบตะทาวน์
 • พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
 • ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต
 • วัดพระหินอ่อน


ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido หนาวจังเธอ ฮอกไกโด ซัปโปโร คิโรโระ โอตารุ โทยะ

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง) (DD4230 : 06.30-07.35)หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอร์ดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว-พระธาตุอินทร์แขวน KYAIK HTO HOTEL หรือ YOE YOE LAY HOTEL
2 ตักบาตรกับองค์พระธาตุอินทร์แขวน-พระสมณโคดม ปรางค์ประทานพร (องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า)-พระไผเลื่อน-ผ่านชม(เจดีย์คู่)-หงสาวดี-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-ย่างกุ้ง-เจดีย์ชเวดากอง Best Western Green Hill หรือ Summit Parkview หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
3 เมืองสิเรียม (เจดีย์กลางน้ำ)–ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ)- พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต-วัดพระหินอ่อน-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง)-กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) (DD4239 : 21.00-22.55)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
29 พ.ย. 62 – 01 ธ.ค. 62 10,999 3,500 จอง
จอง
30 พ.ย. 62 – 02 ธ.ค. 62 10,999 3,500 จอง
จอง
05 – 07 ธ.ค. 62 10,999 3,500 จอง
จอง
08 – 10 ธ.ค. 62 11,999 3,500 จอง
จอง
20 – 22 ธ.ค. 62 10,999 3,500 จอง
จอง
27– 29 ธ.ค. 62 11,999 3,500 จอง
จอง
30 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค.63 14,888 4,500 จอง
จอง
10-12 ม.ค.63 10,999 3,500 จอง
จอง
16-18 ม.ค.63 10,999 3,500 จอง
จอง
17-19 ม.ค.63 10,999 3,500 จอง
จอง
23-25 ม.ค.63 10,999 3,500 จอง
จอง
24-26 ม.ค.63 10,999 3,500 จอง
จอง
07-09 ก.พ.63 11,999 3,500 จอง
จอง
14-16 ก.พ.63 10,999 3,500 จอง
จอง
28ก.พ.63-01มี.ค.63 10,999 3,500 จอง
จอง
06-08มี.ค.63 10,999 3,500 จอง
จอง
13-15มี.ค.63 10,999 3,500 จอง
จอง
19-21มี.ค.63 10,999 3,500 จอง
จอง