ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

ราคาเริ่มต้น ฿ 49,900
รหัสทัวร์ 1903559
สายการบิน Emirates Airline / EK
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ รัสเซีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • มอสโคว – เนินเขาสแปร์โรว์ – ซาร์กอร์ส
  • วิหารเซนต์ซาเวียร์ – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค
  • ละครสัตว์  – พระราชวังเครมลิน
  • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่  – จัตุรัสแดง
  • โบสถ์เซนต์บาซิล – นั่งรถไฟด่วนสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก
  • พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – ปีเตอร์ฮอฟ
  • พระราชวังแคทเธอรีน  – มหาวิหารเซนต์ไอแซค
  • ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล  – ถนนเนฟสกี้


ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido หนาวจังเธอ ฮอกไกโด ซัปโปโร คิโรโระ โอตารุ โทยะ

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ
2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ DELTA (Business Room) หรือเทียบเท่า
3 มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - ละครสัตว์ DELTA (Business Room) หรือเทียบเท่า
4 พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง –โบสถ์เซนต์บาซิล - รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น้ำใจกลางกรุงมอสโคว์ DELTA (Business Room) หรือเทียบเท่า
5 นั่งรถไฟด่วนสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรือเทียบเท่า
6 ปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน – ชมการแสดงในพระราชวังนิโคลัส PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรือเทียบเท่า
7 มหาวิหารเซนต์ไอแซค – ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – ถนนเนฟสกี้ - Outlet - สนามบิน
8 ดูไบ – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
26 พ.ย.-03 ธ.ค. 62 49,900 3,900 จอง
จอง
01-08 ธ.ค. 62 49,900 3,900 จอง
จอง
25 ธ.ค. 62-01 ม.ค. 63 63,900 3,900 จอง
จอง
27 ธ.ค. 62-03 ม.ค. 63 63,900 3,900 จอง
จอง
24 – 31 ม.ค. 63 49,900 3,900 จอง
จอง
05 – 12 มี.ค. 63 49,900 3,900 จอง
จอง
16 – 23 มี.ค. 63 51,900 3,900 จอง
จอง
24 – 31 มี.ค. 63 51,900 3,900 จอง
จอง
30 มี.ค. – 06 เม.ย. 63 52,900 3,900 จอง
จอง