fbpx

ทัวร์ รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส

ราคาเริ่มต้น ฿ 33,900
รหัสทัวร์ 1903558
สายการบิน Emirates Airline
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
ประเทศ รัสเซีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • มอสโคว – เนินเขาสแปร์โรว์
  • ถนนอารบัต – ซาร์กอร์ส
  • ช้อปปิ้งที่  IZMAILOVO MARKET
  • ละครสัตว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน
  • พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
  • จัตุรัสแดง – VDNKh Expo Park
  • วิหารเซนต์ซาเวียร์ – OUTLET


ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido หนาวจังเธอ ฮอกไกโด ซัปโปโร คิโรโระ โอตารุ โทยะ

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ
2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ - ถนนอารบัต IZMAILOVO DELTA หรือเทียบเท่า
3 มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – ช้อปปิ้งที่ IZMAILOVO MARKET – ละครสัตว์ IZMAILOVO DELTA หรือเทียบเท่า
4 สถานีรถไฟใต้ดิน - พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง IZMAILOVO DELTA หรือเทียบเท่า
5 VDNKh Expo Park – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – OUTLET – สนามบินมอสโคว์
6 ดูไบ - กรุงเทพ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
06-11 ธ.ค. 62 34,900 3,900 จอง
จอง
30 ธ.ค. 62-04 ม.ค. 63 48,900 3,900 จอง
จอง
06 – 11 ก.พ. 63 35,900 3,900 จอง
จอง