fbpx

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสค์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ตามล่าแสงเหนือ

ราคาเริ่มต้น ฿ 75,900
รหัสทัวร์ 1903555
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน
ประเทศ รัสเซีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • มอสโคว์ – มูร์มันสค์
 • พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร์
 • อนุสาวรีย์อโลชา – ขับขี่สโนว์โมบิล
 • นำท่านตามล่าแสงเหนือ
 • หมู่บ้านซามิ – ฟาร์มสุนัขฮัสกี้
 • นั่งรถสุนัขลากเลื่อนและกวางลากเลื่อน
 • นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
 • พระราชวังแคทเธอรีน
 • ชมระบำพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส
 • มหาวิหารเซนต์ไอแซค
 • โบสถ์หยดเลือด  – วิหารเซนต์ซาเวียร์
 • ล่องเรือแม่น้ำใจกลางกรุงมอสโคว์
 • พระราชวังเครมลินพิพิธภัณฑ์อารเมอรี่
 • จัตุรัสแดง – วิหารเซนท์บาซิล – ละครสัตว์
 • เนินเขาสแปร์โรว์


ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido หนาวจังเธอ ฮอกไกโด ซัปโปโร คิโรโระ โอตารุ โทยะ

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – มอสโคว์ DELTA HOTEL หรือเทียบเท่า
2 มอสโคว์ – (บินภายใน) มูร์มันสค์ – พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ – อนุสาวรีย์อโลชา – ขับรถสโนว์โมบิล – นำท่านตามล่าแสงเหนือ AZIMUT HOTEL หรือเทียบเท่า
3 หมู่บ้านซามิ – ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ – นั่งรถสุนัขลากเลื่อนและกวางลากเลื่อน – มูร์มันสค์ – นำท่านตามล่าแสงเหนือ AZIMUT HOTEL หรือเทียบเท่า
4 มูร์มันสค์ – (บินภายใน) นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก - พระราชวังแคทเธอรีน - ชมระบำพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรือเทียบเท่า
5 ชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – ถ่ายรูปคู่กับโบสถ์หยดเลือด - ถนนเนฟสกี้ PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรือเทียบเท่า
6 นั่งรถไฟด่วน SAPSAN TRAIN สู่กรุงมอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต – รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น้ำใจกลางกรุงมอสโคว์ DELTA HOTEL หรือเทียบเท่า
7 มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อารเมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนท์บาซิล – ละครสัตว์ DELTA HOTEL หรือเทียบเท่า
8 IZMAILOVO MARKET – พิพิธภัณฑ์อวกาศ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สนามบิน
9 กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
23 พ.ย. – 01 ธ.ค. 62 79,900 6,900 จอง
จอง
09 – 17 ธ.ค. 62 79,900 6,900 จอง
จอง
18 – 26 ธ.ค. 62 79,900 6,900 จอง
จอง
26 ธ.ค.62 – 3 ม.ค. 63 89,900 6,900 จอง
จอง
28 ธ.ค.62 – 5 ม.ค. 63 89,900 6,900 จอง
จอง
30 ธ.ค.62 – 7 ม.ค. 63 89,900 6,900 จอง
จอง
15 -23 ม.ค. 63 75,900 6,900 จอง
จอง
25 ม.ค. – 02 ก.พ. 63 75,900 6,900 จอง
จอง
30 ม.ค. – 07 ก.พ. 63 75,900 6,900 จอง
จอง
06 – 14 ก.พ. 63 75,900 6,900 จอง
จอง
08 – 16 ก.พ. 63 75,900 6,900 จอง
จอง
15 – 23 ก.พ. 63 75,900 6,900 จอง
จอง
22 ก.พ. – 01 มี.ค. 63 75,900 6,900 จอง
จอง
4 – 12 มี.ค. 63 75,900 6,900 จอง
จอง
11 – 19 มี.ค. 63 75,900 6,900 จอง
จอง
18 – 26 มี.ค. 63 75,900 6,900 จอง
จอง
25 มี.ค. – 02 เม.ย. 63 75,900 6,900 จอง
จอง