ทัวร์พม่า เที่ยวฟิน แดนพุทธภูมิ

ราคาเริ่มต้น ฿ 2,999
รหัสทัวร์ 1900806
สายการบิน Air Asia
ระยะเวลา 1 วัน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ
  • พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
  • พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
  • พระหินอ่อน
  • เจดีย์โบตาทาวน์


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - ย่างกุ้ง - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน) - พระหินอ่อน -พระงาทัตยี - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) – เทพกระซิบ – พระหินอ่อน – ย่างกุ้ง - กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
20 มิ.ย. 623,555จอง
จอง
25 มิ.ย. 623,555จอง
จอง
26 มิ.ย. 623,555จอง
จอง
27 มิ.ย. 623,555จอง
จอง
2 ก.ค. 623,555จอง
จอง
3 ก.ค. 623,555จอง
จอง
4 ก.ค. 623,555จอง
จอง
9 ก.ค. 623,555จอง
จอง
10 ก.ค. 623,555จอง
จอง
11 ก.ค. 623,555จอง
จอง
18 ก.ค. 623,555จอง
จอง
23 ก.ค. 623,555จอง
จอง
24 ก.ค. 623,555จอง
จอง
25ก.ค. 622,999จอง
จอง
30 ก.ค. 623,555จอง
จอง
31 ก.ค. 623,555จอง
จอง
1 ส.ค. 623,555จอง
จอง
6 ส.ค. 623,555จอง
จอง
7 ส.ค. 623,555จอง
จอง
8 ส.ค. 623,555จอง
จอง
13 ส.ค. 623,555จอง
จอง
14 ส.ค. 623,555จอง
จอง
15 ส.ค. 623,555จอง
จอง
21 ส.ค. 623,555จอง
จอง
22 ส.ค. 623,555จอง
จอง
27 ส.ค. 623,555จอง
จอง
28 ส.ค. 622,999จอง
จอง
29 ส.ค. 623,555จอง
จอง
3 ก.ย. 623,555จอง
จอง
4 ก.ย. 623,555จอง
จอง
5 ก.ย. 623,555จอง
จอง
10 ก.ย. 623,555จอง
จอง
11 ก.ย. 623,555จอง
จอง
12 ก.ย. 623,555จอง
จอง
17 ก.ย. 623,555จอง
จอง
18 ก.ย. 622,999จอง
จอง
19 ก.ย. 623,555จอง
จอง
24 ก.ย. 623,555จอง
จอง
25 ก.ย. 623,555จอง
จอง
26 ก.ย. 623,555จอง
จอง