FRANCE SWISS ITALY FAMOUS WELL KNOWN

ราคาเริ่มต้น ฿ 56,999
รหัสทัวร์ GSCDG02
สายการบิน Etihad Airways / EY
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ฝรั่งเศส

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • มหาวิหารซาเคร-เกอร์ (Sacre Coeur) หรือ บาซิลิก้า สถานที่ที่ถูกขนานนามว่าเป็น “หัวใจอันศักดิ์สิทธิ์ของปารีส”
  • หอไอเฟล (TOUR EIFFEL) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส
  • ขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส (TITLIS)  เข้าชมถ้ำน้ำแข็ง (GLACIER GROTTO)
  • นำท่านล่องเรือ รอบทะเลสาบโคโม่ ที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงที่ยังมีป่าไม้เขียวชอุ่ม


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – อาบูดาบี
2 อาบูดาบี – ปารีส (ฝรั่งเศส) – มหาวิหารซาเคร-เกอร์ - ประตูชัยนโปเลียน – ชองเอลิเซ่ – หอไอเฟล – ล่องเรือบาโตมุข MERCURE PARIS LE BOURGET , CDG PARIS ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
3 La Vallee Village Outlet – ดิจอง IBIS STYLE HOTEL , DIJON ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่าหรือเทียบเท่า
4 ลูเซิร์น – สิงโตแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL , LUCERNE ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่าหรือเทียบเท่า
5 กระเช้าโรแตร์ – ยอดเขาทิตลิส - FOX TOWN OUTLET – โคโม่ JUST FIERA HOTEL , LOMAZZO ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
6 ล่องเรือทะเลสาบโคโม่ - แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล – มิลาน Duomo
7 สนามบินมิลาน – อาบูดาบี
8 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
04 – 11 ตุลาคม 65 56,999 9,000 จอง
จอง
28 ตค. – 04 พย. 65 56,999 9,000 จอง
จอง
18 – 25 พฤศจิกายน 65 56,999 9,000 จอง
จอง
04 – 11 ธันวาคม 65 60,999 9,000 จอง
จอง
26 ธค. – 02 มค. 65 67,999 10,000 จอง
จอง
27 ธค. – 03 มค. 65 67,999 10,000 จอง
จอง