fbpx

ทัวร์อินเดีย เนปาล เที่ยวฟิน ปลื้มปริ่ม อิ่มบุญ 4 สังเวชนียสถาน

ราคาเริ่มต้น ฿ 19,990
รหัสทัวร์ 1902874
สายการบิน Air Asia
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
ประเทศ อินเดีย เนปาล

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • เมืองคยา
 • เมืองเวสาลี
 • วัดป่ามหาวัน
 • เมืองกุสินารา
 • มกุฎพันธนเจดีย์
 • พระสถูปปรินิพพาน
 • สวนลุมพินีวัน
 • เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช
 • วิหารมายาเทวี
 • เมืองพาราณสี
 • ล่องแม่น้ำคงคา
 • สารนาถ
 • ธัมเมกขสถูป
 • ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน
 • เจาคนธีสถูป


เงื่อนไขการจอง


กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
09-14 ต.ค. 62 20,990 5,990 จอง
จอง
11-16 ต.ค. 62 19,990 5,990 จอง
จอง
12-17 ต.ค. 62 20,990 5,990 จอง
จอง
18-23 ต.ค. 62 20,990 5,990 จอง
จอง
19-24 ต.ค. 62 20,990 5,990 จอง
จอง
23-28 ต.ค. 62 20,990 5,990 จอง
จอง
30 ต.ค. - 04 พ.ย.62 20,990 5,990 จอง
จอง