EXPECTING OSAKA URASHIMA

ราคาเริ่มต้น ฿ 59,999
รหัสทัวร์ KJP120611
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 6วัน4คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • คันโจการัน-เอ็นเก็ทสึ
  • ฮาชิกุยอิวะ
  • น้ำตกนันจิ
  • วัดเซกันโทจิ
  • เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) Hotel Urashima หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
2 โอซาก้า-คันโจการัน-เอ็นเก็ทสึ-ฮาชิกุยอิวะ-อุระชิมะ Hotel Urashima หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3 นะชิคุตซึอุระ-น้ำตกนันจิ-วัดเซกันโทจิ-เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ Hotel Toba Seaside หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
4 โทบะ-ศาลเจ้าอิเสะจิงกู-โอซาก้า-ชินไซบาชิ Hotel Osaka หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
5 โอซาก้า-วัดคิโยะมิสุ-วัดคินคะคุจิ-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-ปราสาทโอซาก้า Hotel Osaka หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
6 โอซาก้า-สนามบินคันไซ-กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
25-30 กรกฎาคม 65 59,999 15,000 จอง
จอง
01-06 สิงหาคม 65 61,999 15,000 จอง
จอง
24-29 สิงหาคม 65 61,999 15,000 จอง
จอง
02-07 กันยายน 65 59,999 15,000 จอง
จอง
21-26 กันยายน 65 59,999 15,000 จอง
จอง
11-16 ตุลาคม 65 59,999 15,000 จอง
จอง
20-25 ตุลาคม 65 59,999 15,000 จอง
จอง