Europe the fairy Tale เยอรมนี ออสเตรีย อิตาลี

ราคาเริ่มต้น ฿ 65,900
รหัสทัวร์ GQ3MUCBR001
สายการบิน Eva Air / BR
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
ประเทศ เยอรมนี ออสเตรีย อิตาลี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • มิวนิค | เกาะเวนิส | จัตุรัสมาเรียนพลาสท์
  • มิลาน | เวโรน่า |ปราสาทนอยชวานสไตน์ | อินส์บรูก


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ – สนามบินไทเป
2 มิวนิค –BMW Welt – จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ – ฟุสเซ่น HIRSCH
3 ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ - อินส์บรูก - โบลซาโน่ LUNA MONDSCHEIN
4 โบลซาโน่ – เวโรน่า – โรงละครโรมันกลางแจ้ง - บ้านเลขที่ 23 ของจูเลียต – เมสเตร้ NOVOTEL MESTRE CASTELLANA
5 เมสเตร้ – เกาะเวนิส – มิลาน HOLIDAY INN MILAN NORD ZARA
6 มิลาน – สนามบิน
7 สนามบินไทเป - กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
18 - 24 พ.ย. 65 65,900 5,900 จอง
จอง
2 - 8 ธ.ค. 65 65,900 5,900 จอง
จอง