Enchanting Danube แม่น้ำดานูบ

ราคาเริ่มต้น ฿ 108,000
รหัสทัวร์ RWC10
สายการบิน
ระยะเวลา 8 วัน 7 คืน
ประเทศ เยอรมัน ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 บูดาเปสต์ (ขึ้นเรือ) บนเรือ
2 บูดาเปสต์ บนเรือ
3 บราติสลาวา-เวียนนา บนเรือ
4 เวียนนา บนเรือ
5 ดูร์นสไตน์-เมลค์ บนเรือ
6 ซาล์ซบูร์ก (ลินซ์) บนเรือ
7 พัสเซา บนเรือ
8 พัสเซา (ลงจากเรือ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
30 ต.ค. - 6 พ.ย. 2565 108,000 จอง
จอง