EAST EUROPE เยอรมัน เช็ก ออสเตรีย

ราคาเริ่มต้น ฿ 59,990
รหัสทัวร์ ZEMUC2204EY
สายการบิน Etihad Airways / EY
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ เยอรมัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ดินแดนยุโรปตะวันออก ไข่มุกแห่งโบฮีเมีย
  • เยี่ยมชมต้นแบบปราสาทเจ้าหญิงดิสนีย์
  • เมืองริมทะเลสาบอันแสนโรแมนติก
  • สนามฟุตบอลอัลลีอันทซ์อาเรนา  ศาลากลางของเมืองมิวนิค  
  • จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์  ปราสาทนอยชวานซไตน์   ซาลส์บูร์ก
  • สวนมิราเบล  บ้านเกิดโมสาร์ท   ถนนเก็ตเตรียกาส   ฮัลลสตัท
  • เชสกี้ครุมลอฟ  ปราสาทครุมลอฟ  จัตุรัสกลางเมือง   ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่
  • ปราสาทปราก  มหาวิหารเซนต์วิตัส  ย่านช่องทองโบราณ  หอนาฬิกาดาราศาสตร์


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอาบูดาบี
2 เมืองมิวนิค – ถ่ายรูปคู่กับสนามฟุตบอลอัลลีอันทซ์อาเรนา – ศาลากลางเมืองมิวนิค – ช้อปปิ้งจัตุรัสมาเรียน พลัทซ์ – เมืองฟุสเซ่น Hotel Hirsch Fussen หรือเทียบเท่า
3 เมืองชวานเกา – เข้าชมปราสาทนอยชวานซไตล์ –เมืองซาลส์บูร์ก – สวนมิราเบล บ้านเกิดโมสาร์ท – ถนนเก็ตเตรียกาสเซส Hotel Scherer Salzburg หรือเทียบเท่า
4 เมืองฮัลล์สตัทท์ – เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ – จัตุรัสกลางเมือง ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ – เมืองเชสกี้ บูดาโจวิค Hotel Budweis Budejovice หรือเทียบเท่า
5 เมืองปราก – เข้าชมปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – พระราชวังหลวง ย่านช่องทองโบราณ – สะพานชาร์ล – ศาลาว่าการหลังเก่า หอนาฬิกาดาราศาสตร์ Hotel Best Western Amedia Praha หรือเทียบเท่า
6 เมืองเวียนนา – พระราชวังฮอฟเบิร์ก – โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น – พระราชวังเชินบรุนน์ ถนนสายวงแหวน ถนนคาร์นเนอร์ Hotel Arion City Vienna หรือเทียบเท่า
5 สนามบินเวียนนา – สนามบินอาบูดาบี
8 สนามบินอาบูดาบี – สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
09 – 16 กันยายน 2565 59,990 10,000 จอง
จอง
23 – 30 กันยายน 2565 59,990 10,000 จอง
จอง
07 – 14 ตุลาคม 2565 61,990 13,000 จอง
จอง
21 – 28 ตุลาคม 2565 61,990 13,000 จอง
จอง