EAST EUROPE ออสเตรีย สโลวาเกีย คริสต์มาสมาร์เก็ต ปราก เวียนนา

ราคาเริ่มต้น ฿ 49,990
รหัสทัวร์ ZGVIE-2203BR
สายการบิน Eva Air / BR
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
ประเทศ ออสเตรีย สโลวาเกีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • พระราชวังเชินบรุนน์ (Schonbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮอฟบวร์ค
  • ถนนคาร์นเนอร์ (Kartnerstrasse) ใจกลางเมืองเวียนนา เป็นย่านจำหน่ายสินค้านานาชนิด
  • เมืองฮัลล์สตัทท์หมู่บ้านมรดกโลกอันแสนโรแมนติก ที่มีอายุกว่า 4,500 ปี เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ
  • สะพานชาร์ล (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ข้ามแม่น้ำวัลตาวา สะพานที่ออกแบบสไตล์โกธิค


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเวียนนา
2 สนามบินเวียนนา – เมืองเวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – พระราชวังฮอฟเบิร์ก โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น – ถนนสายวงแหวน – ถนนคาร์นเนอร์ Hotel Arion Airport Vienna
3 เมืองฮัลล์สตัทท์ – โบสถ์แพริช – โบสถ์ประจำเมืองฮัลล์สตัทท์ – จัตุรัสกลางเมือง รูปปั้นโฮลี่ทรินิตี้ – เมืองลินซ์ – จัตุรัสเฮาพท์ พลัทซ์ – อาคารรัฐสภาประจำเมืองลินซ์ – มหาวิหารแห่งเมืองลินซ์ Hotel Trans World Donauwelle, Linz
4 เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ – จัตุรัสกลางเมือง – ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ – เมืองปราก – ชมปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส ย่านช่องทองโบราณ – สะพานชาร์ล – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ Hotel Duo Prague
5 เมืองบราติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวา – ย่านเมืองเก่า – ประตูมิคาเอล โรงละคร – ศาลากลางเก่าของเมือง – อาคารรัฐสภาแห่งสโลวาเกีย พระราชวังไพรเมท – โบสถ์เซนต์มาร์ติน Hotel Holiday Inn Bratislava
6 พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท – สนามบินเวียนนา
7 สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
29 พฤศจิกายน – 05 ธันวาคม 2565 49,990 9,900 จอง
จอง
06 – 12 ธันวาคม 2565 49,990 9,900 จอง
จอง