ทัวร์พม่า HASHTAG อิ่มบุญ พม่า 2วัน1คืน (FD)

ราคาเริ่มต้น ฿ 7,900
รหัสทัวร์ 2000655
สายการบิน Air Asia / FD
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • พระมหาเจดีย์ชเวดากองเจดีย์โบตาทาวน์
  • พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระราชวังบุเรงนอง
  • ขอพรพระเทพทันใจ – เทพกระซิบ
  • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานดอนเมือง–พระเจดีย์ชเวมอดอว์(พระธาตุมุเตา)–พระราชวังบุเรงนอง - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – เจดีย์ชเวดากอง SEDONA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
2 เจดีย์โบตาทาวน์–พระเทพทันใจ–เทพกระซิบ–พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี–ตลาดสก๊อต

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
19 - 20 Mar 2020 7,900 3,500 จอง
จอง
26 - 27 Jun 2020 7,900 3,500 จอง
จอง