ทัวร์พม่า HASHTAG MYANMAR 1วัน (FD)

ราคาเริ่มต้น ฿ 4,900
รหัสทัวร์ 2000654
สายการบิน Air Asia / FD
ระยะเวลา 1 วัน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda)
  • นมัสการพระพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี – ขอพรพระเทพทันใจ
  • เทพกระซิบ – ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - ย่างกุ้ง - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน - พระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงาทัตจี - นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ - ตลาดสก๊อต - กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
31 - 31 Mar 2020 4,900 จอง
จอง
07 - 07 Apr 2020 4,900 จอง
จอง
21 - 21 Apr 2020 4,900 จอง
จอง
23 - 23 May 2020 4,900 จอง
จอง
20 - 20 Jun 2020 4,900 จอง
จอง