ทัวร์พม่า อิ่มบุญ

ราคาเริ่มต้น ฿ 7,900
รหัสทัวร์ 2000383
สายการบิน Air Asia / FD
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • พระราชวังบุเรงนอง – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
  • เจดีย์ชเวดากอง – เจดีย์โบตาทาวน์–พระเทพทันใจ
  • เทพกระซิบ–พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี – ตลาดสก๊อต


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานดอนเมือง–พระเจดีย์ชเวมอดอว์(พระธาตุมุเตา)–พระราชวังบุเรงนอง - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – เจดีย์ชเวดากอง SEDONA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
2 เจดีย์โบตาทาวน์–พระเทพทันใจ–เทพกระซิบ–พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี–ตลาดสก๊อต

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
26 - 27 Jun 2020 7,900 3,500 7,500 7,900 2,900 จอง
จอง