ทัวร์ยุโรป เชค ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี

ราคาเริ่มต้น ฿ 39,999
รหัสทัวร์ 1901932
สายการบิน Qatar Airways
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
ประเทศ เช็ค ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เชค : ปราก ปราสาทปราก มหาวิหารเซนต์วิตุส หอนาฬิกาดาราศาสตร์ สะพานชาร์ลส์ เชสกี้ครุมลอฟ
  • ออสเตรีย : ฮัลส์สตัท เมืองริมทะเลสาบ, เวียนนา พระราชวังเชิร์นบรุนน์ พระราชวังฮอฟบวร์ก โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น
  • สโลวัค : บราติสลาวา นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวัค ปราสาทบราติสลาวา
  • บูดาเปสต์ : ฮีโร่สแควร์ หมู่บ้านประมง
  • ช้อปปิ้ง !! พาร์นดอร์ฟเอาท์เล็ท หลากหลายแบรนด์ดัง


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2ปราก(เชค) - ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตุส – เขตเมืองเก่า - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ – สะพานชาร์ลส์ –เชสกี้บูเดโจวิช
3เชสกี้บูเดโจวิช – เชสกี้ครุมลอฟ – ฮัลส์สตัท (ออสเตรีย) – ลินซ์
4ลินซ์ – พาร์นดอร์ฟเอาท์เล็ท – บราติสลาวา (สโลวัค) – ปราสาทบราติสลาวา
5บราติสลาวา – เวียนนา (ออสเตรีย) – ชมเมือง  – บูดาเปสต์ (ฮังการี) – ฮีโร่สแควร์
6บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – กรุงเทพฯ
7ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
04 - 10 Dec 201939,9998,50038,99939,99915,000จอง
จอง