ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อิ่มบุญ

ราคาเริ่มต้น ฿ 6,999
รหัสทัวร์ 1900499
สายการบิน Air Asia
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • พระราชวังบุเรงนอง
  • เจดีย์ชเวมอดอร์
  • พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
  • พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
  • พระเทพทันใจ
  •  เทพกระซิบ
  • เจดีย์โบตาทาวน์
  • ช็อปปิ้งตลาดสก๊อต


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1ท่าอากาศยานดอนเมือง –พระเจดีย์ชเวมอดอว์(พระธาตุมุเตา) – พระราชวังบุเรงนอง – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – เจดีย์ชเวดากองSEDONA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
2เจดีย์โบตาทาวน์ – พระเทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี – ตลาดสก๊อต

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
16 - 17 Jul 20196,9993,0006,9996,9994,599จอง
จอง
17 - 18 Sep 20196,9993,0006,9996,9994,599จอง
จอง
08 - 09 Oct 20196,9993,0006,9996,9994,599จอง
จอง
22 - 23 Oct 20196,9993,0006,9996,9994,599จอง
จอง
29 - 30 Oct 20196,9993,0006,9996,9994,599จอง
จอง