ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินทร์แขวน หงสาวดี

ราคาเริ่มต้น ฿ 12,900
รหัสทัวร์ 1900065
สายการบิน Myanmar Airways
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • พระราชวังบุเรงนอง –  พระธาตุอินทร์แขวน
  • พระธาตุอินทร์แขวน – เจดีย์โบตาทาวน์
  • พระมหาเจดีย์ชเวดากองกำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
24 - 26 May 2019 10,900 4,500 10,900 10,900 5,900 จอง
จอง