ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ บาน่าฮิลล์

ราคาเริ่มต้น ฿ 10,899
รหัสทัวร์ 2000621
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ดานัง – สะพานแห่งความรัก – รูปปั้นปลามังกร
  • สะพานมังกรพ่นไฟ – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน
  • หมู่บ้านกั๊มทาน–ล่องเรือกระด้ง – ฮอยอัน – หาดหมีเคว
  • บาน่าฮิลล์  สะพานมือ – สวนสนุก Fantasy Park
  • บาน่าฮิลล์ – ไข่มุก – เว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา
  • ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม – พระราชวังไดโน้ย
  • ร้านเยื่อไผ่–วัดหลิงอิ๋ง – ตลาดฮาน


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ – ดานัง – สะพานแห่งความรัก – รูปปั้นปลามังกร – สะพานมังกรพ่นไฟ GOLDEN ROSE HOTEL, NOSTAGLA HOTEL, MERRY HOTEL หรือเทียบเท่า
2 หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน–หมู่บ้านกั๊มทาน–ล่องเรือกระด้ง – ฮอยอัน - หาดหมีเคว – บาน่าฮิลล์ สะพานมือ – สวนสนุก Fantasy Park MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS
3 บาน่าฮิลล์ – ไข่มุก - เว้ - วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม ASIA HOTEL , THANH LICH HOTEL ระดับ 4 ดาว
4 พระราชวังไดโน้ย–ร้านเยื่อไผ่–วัดหลิงอิ๋ง - ตลาดฮาน – สนามบินดานัง - สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
1 - 4 เมษายน 63 12,899 4,900 จอง
จอง
2 - 5 เมษายน 63 13,899 4,900 จอง
จอง
3 - 6 เมษายน 63 13,899 4,900 จอง
จอง
4 - 7 เมษายน 63 14,899 4,900 จอง
จอง
8 - 11 เมษายน 63 12,899 4,900 จอง
จอง
9 - 12 เมษายน 63 13,899 4,900 จอง
จอง
10 - 13 เมษายน 63 14,899 4,900 จอง
จอง
11 - 14 เมษายน 63 16,899 4,900 จอง
จอง
15 - 18 เมษายน 63 14,899 4,900 จอง
จอง
16 - 19 เมษายน 63 14,899 4,900 จอง
จอง
17 - 20 เมษายน 63 13,899 4,900 จอง
จอง
18 - 21 เมษายน 63 13,899 4,900 จอง
จอง
22 - 25 เมษายน 63 12,899 4,900 จอง
จอง
24 - 27 เมษายน 63 13,899 4,900 จอง
จอง
1 – 4 พฤษภาคม 63 13,899 4,900 จอง
จอง
3 – 6 พฤษภาคม 63 14,899 4,900 จอง
จอง
4 – 7 พฤษภาคม 63 13,899 4,900 จอง
จอง
6 – 9 พฤษภาคม 63 13,899 4,900 จอง
จอง
7 – 10 พฤษภาคม 63 13,899 4,900 จอง
จอง
8 – 11 พฤษภาคม 63 13,899 4,900 จอง
จอง
9 – 12 พฤษภาคม 63 13,899 4,900 จอง
จอง
13 – 16 พฤษภาคม 63 11,899 4,900 จอง
จอง
14 – 17 พฤษภาคม 63 13,899 4,900 จอง
จอง
15 – 18 พฤษภาคม 63 13,899 4,900 จอง
จอง
16 – 19 พฤษภาคม 63 13,899 4,900 จอง
จอง
17 – 20 พฤษภาคม 63 11,899 4,900 จอง
จอง
20 – 23 พฤษภาคม 63 11,899 4,900 จอง
จอง
21 – 24 พฤษภาคม 63 13,899 4,900 จอง
จอง
22 – 25 พฤษภาคม 63 13,899 4,900 จอง
จอง
23 – 26 พฤษภาคม 63 13,899 4,900 จอง
จอง
24 – 27 พฤษภาคม 63 11,899 4,900 จอง
จอง
27 – 30 พฤษภาคม 63 10,899 4,900 จอง
จอง
1 – 4 มิถุนายน 63 11,899 4,900 จอง
จอง
3 – 6 มิถุนายน 63 12,899 4,900 จอง
จอง
4 – 7 มิถุนายน 63 12,899 4,900 จอง
จอง
5 – 8 มิถุนายน 63 12,899 4,900 จอง
จอง
6 – 9 มิถุนายน 63 12,899 4,900 จอง
จอง
10 – 13 มิถุนายน 63 11,899 4,900 จอง
จอง
12 – 15 มิถุนายน 63 12,899 4,900 จอง
จอง
13 – 16 มิถุนายน 63 12,899 4,900 จอง
จอง
14 – 17 มิถุนายน 63 10,899 4,900 จอง
จอง
17 – 20 มิถุนายน 63 11,899 4,900 จอง
จอง
18 – 21 มิถุนายน 63 12,899 4,900 จอง
จอง
19 – 22 มิถุนายน 63 12,899 4,900 จอง
จอง
20 – 23 มิถุนายน 63 12,899 4,900 จอง
จอง
21 – 24 มิถุนายน 63 11,899 4,900 จอง
จอง
24 – 27 มิถุนายน 63 11,899 4,900 จอง
จอง
26 – 29 มิถุนายน 63 12,899 4,900 จอง
จอง
27 – 30 มิถุนายน 63 12,899 4,900 จอง
จอง
28 มิ.ย. – 1 ก.ค. 63 11,899 4,900 จอง
จอง
1 – 4 กรกฎาคม 63 11,899 4,900 จอง
จอง
2 – 5 กรกฎาคม 63 12,899 4,900 จอง
จอง
3 – 6 กรกฎาคม 63 12,899 4,900 จอง
จอง
4 – 7 กรกฎาคม 63 14,899 4,900 จอง
จอง
5 – 8 กรกฎาคม 63 14,899 4,900 จอง
จอง
6 – 9 กรกฎาคม 63 12,899 4,900 จอง
จอง
7 – 10 กรกฎาคม 63 12,899 4,900 จอง
จอง
8 – 11 กรกฎาคม 63 12,899 4,900 จอง
จอง
12 – 15 กรกฎาคม 63 11,899 4,900 จอง
จอง
15 – 18 กรกฎาคม 63 11,899 4,900 จอง
จอง
16 – 19 กรกฎาคม 63 12,899 4,900 จอง
จอง
17 – 20 กรกฎาคม 63 12,899 4,900 จอง
จอง
18 – 21 กรกฎาคม 63 12,899 4,900 จอง
จอง
19 – 22 กรกฎาคม 63 10,899 4,900 จอง
จอง
22 – 25 กรกฎาคม 63 11,899 4,900 จอง
จอง
23 – 26 กรกฎาคม 63 12,899 4,900 จอง
จอง
24 – 27 กรกฎาคม 63 12,899 4,900 จอง
จอง
25 – 28 กรกฎาคม 63 12,899 4,900 จอง
จอง
26 – 29 กรกฎาคม 63 12,899 4,900 จอง
จอง
28 – 31 กรกฎาคม 63 12,899 4,900 จอง
จอง
29 ก.ค. -1 ส.ค. 63 11,899 4,900 จอง
จอง
1 – 4 สิงหาคม 63 12,899 4,900 จอง
จอง
2 – 5 สิงหาคม 63 11,899 4,900 จอง
จอง
5 – 8 สิงหาคม 63 11,899 4,900 จอง
จอง
6 – 9 สิงหาคม 63 12,899 4,900 จอง
จอง
7 – 10 สิงหาคม 63 12,899 4,900 จอง
จอง
8 – 11 สิงหาคม 63 12,899 4,900 จอง
จอง
9 – 12 สิงหาคม 63 12,899 4,900 จอง
จอง
10 – 13 สิงหาคม 63 11,899 4,900 จอง
จอง
11 – 14 สิงหาคม 63 11,899 4,900 จอง
จอง
12 – 15 สิงหาคม 63 12,899 4,900 จอง
จอง
13 – 16 สิงหาคม 63 12,899 4,900 จอง
จอง
14 – 17 สิงหาคม 63 12,899 4,900 จอง
จอง
15 – 18 สิงหาคม 63 12,899 4,900 จอง
จอง
16 – 19 สิงหาคม 63 11,899 4,900 จอง
จอง
19 – 22 สิงหาคม 63 11,899 4,900 จอง
จอง
21 – 24 สิงหาคม 63 12,899 4,900 จอง
จอง
22 – 25 สิงหาคม 63 12,899 4,900 จอง
จอง
23 – 26 สิงหาคม 63 10,899 4,900 จอง
จอง
26 – 29 สิงหาคม 63 11,899 4,900 จอง
จอง
27 – 30 สิงหาคม 63 12,899 4,900 จอง
จอง
28 – 31 สิงหาคม 63 12,899 4,900 จอง
จอง
29 ส.ค. – 1 ก.ย. 63 12,899 4,900 จอง
จอง
2 – 5 กันยายน 63 11,899 4,900 จอง
จอง
3 – 6 กันยายน 63 12,899 4,900 จอง
จอง
4 – 7 กันยายน 63 12,899 4,900 จอง
จอง
5 – 8 กันยายน 63 12,899 4,900 จอง
จอง
6 – 9 กันยายน 63 11,899 4,900 จอง
จอง
9 – 12 กันยายน 63 11,899 4,900 จอง
จอง
10 – 13 กันยายน 63 12,899 4,900 จอง
จอง
11 – 14 กันยายน 63 12,899 4,900 จอง
จอง
12 – 15 กันยายน 63 12,899 4,900 จอง
จอง
13 – 16 กันยายน 63 11,899 4,900 จอง
จอง
16 – 19 กันยายน 63 11,899 4,900 จอง
จอง
17 – 20 กันยายน 63 12,899 4,900 จอง
จอง
18 – 21 กันยายน 63 12,899 4,900 จอง
จอง
19 – 22 กันยายน 63 12,899 4,900 จอง
จอง
20 – 23 กันยายน 63 11,899 4,900 จอง
จอง
23 – 26 กันยายน 63 10,899 4,900 จอง
จอง
24 – 27 กันยายน 63 12,899 4,900 จอง
จอง
25 – 28 กันยายน 63 12,899 4,900 จอง
จอง
26 – 29 กันยายน 63 12,899 4,900 จอง
จอง
27 – 30 กันยายน 63 11,899 4,900 จอง
จอง
1 – 4 ตุลาคม 63 13,899 4,900 จอง
จอง
2 – 5 ตุลาคม 63 13,899 4,900 จอง
จอง
3 – 6 ตุลาคม 63 13,899 4,900 จอง
จอง
4 – 7 ตุลาคม 63 12,899 4,900 จอง
จอง
5 – 8 ตุลาคม 63 12,899 4,900 จอง
จอง
6 – 9 ตุลาคม 63 12,899 4,900 จอง
จอง
7 – 10 ตุลาคม 63 12,899 4,900 จอง
จอง
8 – 11 ตุลาคม 63 13,899 4,900 จอง
จอง
9 – 12 ตุลาคม 63 13,899 4,900 จอง
จอง
10 – 13 ตุลาคม 63 14,899 4,900 จอง
จอง
11 – 14 ตุลาคม 63 13,899 4,900 จอง
จอง
12 – 15 ตุลาคม 63 13,899 4,900 จอง
จอง
13 – 16 ตุลาคม 63 13,899 4,900 จอง
จอง
14 – 17 ตุลาคม 63 12,899 4,900 จอง
จอง
16 – 19 ตุลาคม 63 13,899 4,900 จอง
จอง
17 – 20 ตุลาคม 63 13,899 4,900 จอง
จอง
18 – 21 ตุลาคม 63 12,899 4,900 จอง
จอง
19 – 22 ตุลาคม 63 10,899 4,900 จอง
จอง
20 – 23 ตุลาคม 63 13,899 4,900 จอง
จอง
21 – 24 ตุลาคม 63 13,899 4,900 จอง
จอง