ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ บาน่าฮิลล์

ราคาเริ่มต้น ฿ 10,899
รหัสทัวร์ 2000619
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ดานัง – เว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา
  • ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม – พระราชวังไดโน้ย
  • ร้านเยื้อไผ่ – ไข่มุก – บาน่าฮิลล์
  • สะพานมือ – สวนสนุก – วัดหลิงอิ๋ง
  • หาดหมีเคว – ล่องเรือกระด้ง – ฮอยอัน
  • สะพานแห่งความรัก – รูปปั้นปลามังกร
  • สะพานมังกร – ตลาดฮาน


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ – ดานัง – เว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม ASIA HOTEL , THANH LICH HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2 พระราชวังไดโน้ย – ร้านเยื้อไผ่ – ไข่มุก – บาน่าฮิลล์ – สะพานมือ – สวนสนุก MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS
3 วัดหลิงอิ๋ง - หาดหมีเคว – ล่องเรือกระด้ง - ฮอยอัน – สะพานแห่งความรัก – รูปปั้นปลามังกร – สะพานมังกร GOLDEN ROSE HOTEL, NOSTAGLA HOTEL, MERRY HOTEL หรือเทียบเท่า
4 ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
20-23 กุมภาพันธ์ 63 13,899 4,900 จอง
จอง
27ก.พ.-1มี.ค. 63 13,899 4,900 จอง
จอง
5-8 มีนาคม 63 13,899 4,900 จอง
จอง
22-25 มีนาคม 63 12,899 4,900 จอง
จอง
2 – 5 เมษายน 63 13,899 4,900 จอง
จอง
10 – 13 เมษายน 63 14,899 4,900 จอง
จอง
11 – 14 เมษายน 63 16,899 4,900 จอง
จอง
22 – 25 เมษายน 63 12,899 4,900 จอง
จอง
4 – 7 พฤษภาคม 63 13,899 4,900 จอง
จอง
15 – 18 พฤษภาคม 63 13,899 4,900 จอง
จอง
20 – 23 พฤษภาคม 63 10,899 4,900 จอง
จอง
24 – 27 พฤษภาคม 63 11,899 4,900 จอง
จอง
12 – 15 มิถุนายน 63 12,899 4,900 จอง
จอง
17 – 20 มิถุนายน 63 11,899 4,900 จอง
จอง
21 – 24 มิถุนายน 63 10,899 4,900 จอง
จอง
27 – 30 มิถุนายน 63 12,899 4,900 จอง
จอง
1 – 4 กรกฎาคม 63 11,899 4,900 จอง
จอง
2 – 5 กรกฎาคม 63 12,899 4,900 จอง
จอง
5 – 8 กรกฎาคม 63 14,899 4,900 จอง
จอง
6 – 9 กรกฎาคม 63 12,899 4,900 จอง
จอง
7 – 10 กรกฎาคม 63 11,899 4,900 จอง
จอง
12 – 15 กรกฎาคม 63 10,899 4,900 จอง
จอง
15 – 18 กรกฎาคม 63 11,899 4,900 จอง
จอง
26 – 29 กรกฎาคม 63 12,899 4,900 จอง
จอง
28 – 31 กรกฎาคม 63 11,899 4,900 จอง
จอง
29 ก.ค. – 1ส.ค. 63 11,899 4,900 จอง
จอง
1 – 4 สิงหาคม 63 12,899 4,900 จอง
จอง
2 – 5 สิงหาคม 63 11,899 4,900 จอง
จอง
10 – 13 สิงหาคม 63 11,899 4,900 จอง
จอง
11 – 14 สิงหาคม 63 11,899 4,900 จอง
จอง
12 – 15 สิงหาคม 63 12,899 4,900 จอง
จอง
16 – 19 สิงหาคม 63 11,899 4,900 จอง
จอง
21 – 24 สิงหาคม 63 12,899 4,900 จอง
จอง
22 – 25 สิงหาคม 63 12,899 4,900 จอง
จอง
23 – 26 สิงหาคม 63 10,899 4,900 จอง
จอง
26 – 29 สิงหาคม 63 11,899 4,900 จอง
จอง
27 – 30 สิงหาคม 63 12,899 4,900 จอง
จอง
29 ส.ค.-1 ก.ย. 63 12,899 4,900 จอง
จอง
6 – 9 กันยายน 63 11,899 4,900 จอง
จอง
9 – 12 กันยายน 63 11,899 4,900 จอง
จอง
13 – 16 กันยายน 63 10,899 4,900 จอง
จอง
23 – 26 กันยายน 63 11,899 4,900 จอง
จอง
24 – 27 กันยายน 63 12,899 4,900 จอง
จอง
26 – 29 กันยายน 63 12,899 4,900 จอง
จอง
27 – 30 กันยายน 63 11,899 4,900 จอง
จอง
4 – 7 ตุลาคม 63 12,899 4,900 จอง
จอง
5 – 8 ตุลาคม 63 10,899 4,900 จอง
จอง
18 – 21 ตุลาคม 63 12,899 4,900 จอง
จอง
19 – 22 ตุลาคม 63 12,899 4,900 จอง
จอง