ทัวร์เวียดนาม ดาลัด – มุยเน่

ราคาเริ่มต้น ฿ 8,888
รหัสทัวร์ 2000566
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ลำธาร FAIRY STREAM – ทะเลทรายแดง
  • หมู่บ้านชาวประมง  – ทะเลทรายขาว – น้ำตกดาทันลา
  • ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย – นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม
  • บ้านเพี้ยน – ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า –  สวนดอกไม้เมืองหนาว


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ–ดาลัด–มุยเน่-ลำธาร FAIRY STREAM–ทะเลทรายแดง–หมู่บ้านชาวประมง Peace, Paris, Nam Hai หรือเทียบเท่า
2 ทะเลทรายขาว – น้ำตกดาทันลา (รวมรถราง) – ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย – นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม – บ้านเพี้ยน - ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า Swiss bel hotel หรือเทียบเท่า
3 สวนดอกไม้เมืองหนาว – สนามบินดาลัด – สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
4-6 กุมภาพันธ์ 63 8,888 2,500 จอง
จอง
5-7 กุมภาพันธ์ 63 8,888 2,500 จอง
จอง
7-9 กุมภาพันธ์ 63 10,499 2,500 จอง
จอง
12-14 กุมภาพันธ์ 63 8,888 2,500 จอง
จอง
15-17 กุมภาพันธ์ 63 9,499 2,500 จอง
จอง
19-21 กุมภาพันธ์ 63 8,888 2,500 จอง
จอง
4-6 มีนาคม 63 8,888 2,500 จอง
จอง
6-8 มีนาคม 63 9,499 2,500 จอง
จอง
7-9 มีนาคม 63 9,499 2,500 จอง
จอง
10-12 มีนาคม 63 8,888 2,500 จอง
จอง
11-13 มีนาคม 63 8,888 2,500 จอง
จอง
11-13 มีนาคม 63 9,499 2,500 จอง
จอง
15-17 มีนาคม 63 8,888 2,500 จอง
จอง
21-23 มีนาคม 63 9,499 2,500 จอง
จอง
22-24 มีนาคม 63 8,888 2,500 จอง
จอง
25-27 มีนาคม 63 8,888 2,500 จอง
จอง
1-3 เมษายน 63 8,888 2,500 จอง
จอง
3-5 เมษายน 63 9,499 2,500 จอง
จอง
3-5 เมษายน 63 8,888 2,500 จอง
จอง
11-13 เมษายน 63 11,499 2,500 จอง
จอง
13-15 เมษายน 63 11,499 2,500 จอง
จอง
17-19 เมษายน 63 9,499 2,500 จอง
จอง
22-24 เมษายน 63 8,888 2,500 จอง
จอง
24-26 เมษายน 63 9,499 2,500 จอง
จอง
25-27 เมษายน 63 9,499 2,500 จอง
จอง
1-3 พฤษภาคม 63 9,499 2,500 จอง
จอง
3-5 พฤษภาคม 63 9,499 2,500 จอง
จอง
6-8 พฤษภาคม 63 9,499 2,500 จอง
จอง
13-15 พฤษภาคม 63 8,888 2,500 จอง
จอง
15-17 พฤษภาคม 63 9,499 2,500 จอง
จอง
16-18 พฤษภาคม 63 9,499 2,500 จอง
จอง
20-22 พฤษภาคม 63 8,888 2,500 จอง
จอง
23-25 พฤษภาคม 63 9,499 2,500 จอง
จอง
27-29 พฤษภาคม 63 8,888 2,500 จอง
จอง
29-31 พฤษภาคม 63 9,499 2,500 จอง
จอง
3-5 มิถุนายน 63 8,888 2,500 จอง
จอง
5-7 มิถุนายน 63 9,499 2,500 จอง
จอง
10-12 มิถุนายน 63 8,888 2,500 จอง
จอง
12-14 มิถุนายน 9,499 2,500 จอง
จอง
17-19 มิถุนายน 63 8,888 2,500 จอง
จอง
19-21 มิถุนายน 63 9,499 2,500 จอง
จอง
20-22 มิถุนายน 63 9,499 2,500 จอง
จอง
24-26 มิถุนายน 63 8,888 2,500 จอง
จอง
26-28 มิถุนายน 63 9,499 2,500 จอง
จอง
1-3 กรกฎาคม 63 8,888 2,500 จอง
จอง
3-5 กรกฎาคม 63 9,499 2,500 จอง
จอง
8-10 กรกฎาคม 63 8,888 2,500 จอง
จอง
10-12 กรกฎาคม 63 9,499 2,500 จอง
จอง
15-17 กรกฎาคม 63 8,888 2,500 จอง
จอง
18-20 กรกฎาคม 63 9,499 2,500 จอง
จอง
22-24 กรกฎาคม 63 8,888 2,500 จอง
จอง
24-26 กรกฎาคม 63 9,499 2,500 จอง
จอง
26-28 กรกฎาคม 63 9,499 2,500 จอง
จอง
29-31 กรกฎาคม 63 8,888 2,500 จอง
จอง
5-7 สิงหาคม 63 8,888 2,500 จอง
จอง
7-9 สิงหาคม 63 9,499 2,500 จอง
จอง
12-14 สิงหาคม 63 9,499 2,500 จอง
จอง
14-16 สิงหาคม 63 9,499 2,500 จอง
จอง
15-17 สิงหาคม 63 9,499 2,500 จอง
จอง
19-21 สิงหาคม 63 8,888 2,500 จอง
จอง
21-23 สิงหาคม 63 9,499 2,500 จอง
จอง
26-28 สิงหาคม 63 8,888 2,500 จอง
จอง
28-30 สิงหาคม 63 9,499 2,500 จอง
จอง
29-31 สิงหาคม 63 9,499 2,500 จอง
จอง
2-4 กันยายน 63 8,888 2,500 จอง
จอง
4-6 กันยายน 63 9,499 2,500 จอง
จอง
9-11 กันยายน 63 8,888 2,500 จอง
จอง
11-13 กันยายน 63 9,499 2,500 จอง
จอง
16-18 กันยายน 63 8,888 2,500 จอง
จอง
18-20 กันยายน 63 9,499 2,500 จอง
จอง
23-25 กันยายน 63 8,888 2,500 จอง
จอง
25-27 กันยายน 63 9,499 2,500 จอง
จอง
26-28 กันยายน 63 9,499 2,500 จอง
จอง
2-4 ตุลาคม 63 9,499 2,500 จอง
จอง
7-9 ตุลาคม 63 8,888 2,500 จอง
จอง
9-11 ตุลาคม 63 9,499 2,500 จอง
จอง
10-12 ตุลาคม 63 9,499 2,500 จอง
จอง
11-13 ตุลาคม 63 9,499 2,500 จอง
จอง
14-16 ตุลาคม 63 8,888 2,500 จอง
จอง
16-18 ตุลาคม 63 9,499 2,500 จอง
จอง
21-23 ตุลาคม 63 9,499 2,500 จอง
จอง