Charming East Europe 3 Countries เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก

ราคาเริ่มต้น ฿ 79,900
รหัสทัวร์ VTGTG02
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
ประเทศ เยอรมัน เชค ออสเตรีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก พระราชวังฤดูร้อนของพระราชวงศ์ผู้ปกครองบาวาเรีย
  • นั่งรถรางลอดอุโมงค์ยาว 700 เมตร ไปยังถ้ำเกลืออันระยิบระยับ และทะเลสาบใต้ภูเขาที่งดงามด้วยแสงเสียง
  • เข้าชมปราสาทเชสกี้ครุมลอฟ Cesky Krumlov Castle ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงและต่อเติมในหลายยุคสมัย
  • เข้าชมความสวยงามของกลุ่มปราสาทแห่งกรุงปราก ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำวัลตาวา


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ
2 มิวนิค (เยอรมัน)-ฟุสเซ่น Euro Park International Hotel, Fussen หรือระดับเทียบเท่า
3 ฟุสเซ่น-โฮเฮนชวานเกา-ปราสาทนอยชวานสไตน์-อินน์สบรูค (ออสเตรีย) Alp Hotel, Innsbruck หรือระดับเทียบเท่า
4 อินน์สบรูค-เหมืองเกลือเบิร์ชเทสการ์เดน-ซาล์สเบิร์ก Holiday Inn Salzburg City หรือระดับเทียบเท่า
5 ซาล์สเบิร์ก-ฮอลล์สตัท-เมืองมรดกโลกเชสกี้ครุมลอฟ (สาธารณรัฐเช็ก)-ปราสาทเชสกี้ครุมลอฟ Hotel Old Inn Cesky Krumlov หรือระดับเทียบเท่า
6 เชสกี้ครุมลอฟ-กรุงปราก Duo Hotel, Prague หรือระดับเทียบเท่า
7 กรุงปราก-คาร์โลวีวารี-แบมเบิร์ก (เยอรมัน) Welcome Kongress Hotel, Bamberg หรือระดับเทียบเท่า
8 แบมเบิร์ก-นูเรมเบิร์ก-อิงกอลสตัดท์-มิวนิค Mercure Hotel Munich South Messe หรือระดับเทียบเท่า
8 มิวนิค-สนามบิน
10 กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
17-26 มิ.ย. 79,900 13,500 จอง
จอง
24 มิ.ย.-03 ก.ค. 79,900 13,500 จอง
จอง
13-22 ก.ค. 79,900 13,500 จอง
จอง
27ก.ค.-05 ส.ค.2565 79,900 13,500 จอง
จอง
12-21 ส.ค. 79,900 13,500 จอง
จอง
26ส.ค.-04ก.ย. 79,900 13,500 จอง
จอง
16-25 ก.ย. 79,900 13,500 จอง
จอง
23ก.ย.-02 ต.ค.2565 79,900 13,500 จอง
จอง
12-21 ต.ค. 82,500 13,500 จอง
จอง
22-31 ต.ค.2565 82,500 13,500 จอง
จอง