ทัวร์อินเดีย เนปาล ตามรอยบาทพระศาสดา

ราคาเริ่มต้น ฿ 33,900
รหัสทัวร์ 1900980
สายการบิน Air Asia
ระยะเวลา 8 วัน 7 คืน
ประเทศ อินเดีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • พระมหาเจดีย์พุทธคยา   สัตตมหาสถาน   บ้านนางสุชาดา   แม่น้ำเนรัญชรา
  • นมัสการธรรมเมกขสถูป   พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติประจำเมืองสารนาถ
  • ล่องเรือในแม่น้ำคงคา   สวนลุมพินี ประเทศเนปาล   มกุฏพันธเจดีย์
  • วัดเวฬุวัน   ต้นพระศรีมหาโพธิ์