fbpx

ทัวร์อินเดีย เนปาล ตามรอยบาทพระศาสดา

ราคาเริ่มต้น ฿ 32,900
รหัสทัวร์ 1900980
สายการบิน Bhutan Airline
ระยะเวลา 8 วัน 7 คืน
ประเทศ อินเดีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • พระมหาเจดีย์พุทธคยา   สัตตมหาสถาน   บ้านนางสุชาดา   แม่น้ำเนรัญชรา
  • นมัสการธรรมเมกขสถูป   พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติประจำเมืองสารนาถ
  • ล่องเรือในแม่น้ำคงคา   สวนลุมพินี ประเทศเนปาล   มกุฏพันธเจดีย์
  • วัดเวฬุวัน   ต้นพระศรีมหาโพธิ์


เงื่อนไขการจอง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – ตำบลพุทธคยา (ประเทศอินเดีย) TAJ DARBAR HOTEL
2 ตำบลพุทธคยา - เมืองพาราณสี -ล่องเรือแม่น้ำคงคา MEADOWS HOTEL
3 เมืองพาราณสี - เมืองสาวัตถี Hotel Pawan Palace/ Lotus Sutra
4 เมืองสาวัตถี – ตำบลลุมพินี (ประเทศเนปาล) WHITE LOTUS HOTEL
5 ตำบลลุมพินี(ประเทศเนปาล) – เมืองกุสินารา (ประเทศอินเดีย) OM RESIDENCY HOTEL
6 เมืองกุสินารา – เมืองไพสารี - เมืองราชคฤห์ – เขาคิชกูฏ - วัดเวฬุวัน - เมืองนาลันทา PATLIPUTRA HOTEL
7 เมืองนาลันทา – เขาคิชกูฏ - ตำบลพุทธคยา TAJ DARBAR HOTEL
8 ตำบลพุทธคยา – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
4 - 11 ธ.ค. 62 32,900 จอง
จอง