BONJOUR PARIS 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 39,999
รหัสทัวร์ ITVFWY02
สายการบิน Oman Air / WY
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ฝรั่งเศส

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เยือนสถานที่ยอดฮิตของปารีส หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ถนนฌ็องเซลิเซ่
  • ชมสถาปัตยกรรมอันโด่งดัง ประตูชัยฝรั่งเศส และ จัตุรัสคองคอร์ด
  • ชมความสวยงามอลังการของ พระราชวังแวร์ซาย มรดกแห่งโลกตะวันตก
  • การล่องเรือผ่านแม่น้ำแซน แม่น้ำสายหลัก ชมปารีสผ่านอีกหนึ่งมุมมอง

    ห้ามพลาด!!! ช้อปปิ้งแบบจุใจกับห้างสรรพสินค้าดังมากมายในปารีส


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต แวะเปลี่ยนเครื่อง - ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล - เมืองปารีส Best Western Plus Paris Velizy 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
2 พระราชวังแวร์ซาย- Grain de Cuir ร้านกระเป๋าแบรนด์เนมชั้นนำ-หอไอเฟล-ประตูชัยฝรั่งเศส -ล่องเรือแม่น้ำแซน โดย เรือบาโตมูช-ถนนฌ็องเซลิเซ่ Best Western Plus Paris Velizy 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
3 วันที่สาม อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย Best Western Plus Paris Velizy 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
4 พิพิธภัณฑ์ลูฟร์-จัตุรัสคองคอร์ด-ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free-ห้าง La Samaritaine-ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์-เอาท์เล็ท ลาวัลเล่-ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล
5 ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
12-16 กุมภาพันธ์ 66 39,999 8,500 จอง
จอง
24-28 กุมภาพันธ์ 66 39,999 8,500 จอง
จอง
10-14 มีนาคม 66 39,999 8,500 จอง
จอง
24-28 มีนาคม 66 39,999 8,500 จอง
จอง
12-16 เมษายน 66 44,999 8,500 จอง
จอง
13-17 เมษายน 66 44,999 8,500 จอง
จอง