ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์

ราคาเริ่มต้น ฿ 11,900
รหัสทัวร์ 2000612
สายการบิน Thai Lion Air / JT
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต – น้ำตกสีเงิน – นั่งรถรางขึ้นเขาฟานซีปัน
  • ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์ วัดหง๊อกซิน
  • โชว์หุ่นกระบอกน้ำ – ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก – อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ ● ฮานอย ● ลาวไก ● ซาปา ● ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก+ตลาดซาปา HOLIDAY SAPA HOTEL 3*หรือเทียบเท่า
2 ซาปา ● หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต ● น้ำตกสีเงิน ● นั่งรถรางขึ้นเขาฟานซีปัน ● ซาปา HOLIDAY SAPA HOTEL 3*หรือเทียบเท่า
3 ฮานอย ● ทะเลสาบคืนดาบ ● สะพานแสงอาทิตย์ ● วัดหง๊อกซิน ● โชว์หุ่นกระบอกน้ำ DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทียบเท่า
4 ฮานอย ● นิงก์บิงห์ ● ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก ● อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย ● กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
07 - 10 ก.พ.63 13,900 จอง
จอง
09 - 12 ก.พ.63 13,900 จอง
จอง
14 - 17 ก.พ.63 12,900 จอง
จอง
21 - 24 ก.พ.63 12,900 จอง
จอง
28 ก.พ. - 02 มี.ค.63 12,900 จอง
จอง
06 - 09 มี.ค.63 12,900 จอง
จอง
13 - 16 มี.ค.63 12,900 จอง
จอง
27 - 30 มี.ค.63 12,900 จอง
จอง
03 - 06 เม.ย.63 12,900 จอง
จอง
10 - 13 เม.ย.63 13,900 จอง
จอง
12 - 15 เม.ย.63 14,900 จอง
จอง
17 - 20 เม.ย.63 11,900 จอง
จอง
24 - 27 เม.ย.63 12,900 จอง
จอง
01 - 04 พ.ค.63 13,900 จอง
จอง
03 - 06 พ.ค.63 13,900 จอง
จอง
08 - 11 พ.ค.63 12,900 จอง
จอง
15 - 18 พ.ค.63 12,900 จอง
จอง
22 - 25 พ.ค.63 12,900 จอง
จอง
29 พ.ค. - 01 มิ.ย.63 12,900 จอง
จอง
05 - 08 มิ.ย.63 11,900 จอง
จอง
12 -15 มิ.ย.63 11,900 จอง
จอง
26 - 29 มิ.ย.63 11,900 จอง
จอง