ทัวร์เวียดนามใต้ ญาตราง ดาลัด มุยเน่

ราคาเริ่มต้น ฿ 12,900
รหัสทัวร์ 2000610
สายการบิน Bangkok Airways / PG
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • นั่งกระเช้าไฟฟ้า – วัดตั๊กลัม – Crazy House
  • น้ำตกดาลันลา – มุยเน่ – ลำธารนางฟ้าทะเลทรายขาว
  • ทะเลทรายแดง – สวนสนุกวินเพิร์ล – ปราสาทโพนคร


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ • ญาตราง • ดาลัด • ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย • ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า
2 นั่งกระเช้าไฟฟ้า • วัดตั๊กลัม • Crazy House • น้ำตกดาลันลา • มุยเน่ • ลำธารนางฟ้า TTC / BLUE BAY หรือเทียบเท่า
3 ทะเลทรายขาว • ทะเลทรายแดง • ญาตราง • สวนสนุกวินเพิร์ล SEN VIET NHA TRANG 4*หรือเทียบเท่า
4 ปราสาทโพนคร • กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
07 - 10 ก.พ.63 14,900 3,000 จอง
จอง
28 ก.พ. - 02 มี.ค.63 14,900 3,000 จอง
จอง
06 - 09 มี.ค.63 14,900 3,000 จอง
จอง
13 - 16 มี.ค.63 15,900 3,000 จอง
จอง
20 - 23 มี.ค.63 13,900 3,000 จอง
จอง
27 - 30 มี.ค.63 15,900 3,000 จอง
จอง
24 - 27 เม.ย.63 14,900 3,000 จอง
จอง
01 - 04 พ.ค.63 15,900 3,000 จอง
จอง
03 - 06 พ.ค.63 12,900 3,000 จอง
จอง
08 - 11 พ.ค.63 14,900 3,000 จอง
จอง
22 - 25 พ.ค.63 14,900 3,000 จอง
จอง
12 - 15 มิ.ย.63 14,900 3,000 จอง
จอง
26 - 29 มิ.ย.63 14,900 3,000 จอง
จอง