ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน

ราคาเริ่มต้น ฿ 13,900
รหัสทัวร์ 2000609
สายการบิน Air Asia / FD
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เจดีย์เทียนมู่ – สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ – เมืองเว้
  • วัดลินห์อึ้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน
  • นั่งเรือกระด้งฮอยอัน – วัดจีน – บ้านโบราณ
  • สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู – สะพานมังกร
  • ช้อปปิ้งตลาดฮาน


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ ● สนามบินดานัง ● เว้ ● พระราชวังเว้ ● ตลาดDong Ba ● ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม Jasmine Hotel or Thanh Lich Hotel หรือเทียบเท่า
2 เจดีย์เทียนมู่ ● สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ ● นั่งสามล้อซิโคล่ชมเมืองเว้ ● ดานัง ● บานาฮิลล์ Mecure Bana Hill French Village
3 บานาฮิลล์ ● วัดลินห์อึ้ง ● เมืองโบราณฮอยอัน ● หมู่บ้านกั๊มทาน ● นั่งเรือกระด้งฮอยอัน ● วัดจีน ● บ้านโบราณ ●สะพานญี่ปุ่น ● ศาลกวนอู ● สะพานมังกร Regina Danang Hotel หรือเทียบเท่า
4 ดานัง ● ช้อปปิ้งตลาดฮาน ● กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
14 – 17 ก.พ. 63 14,900 4,000 จอง
จอง
21 – 24 ก.พ. 63 14,900 4,000 จอง
จอง
28 ก.พ. – 02 มี.ค. 63 13,900 4,000 จอง
จอง
06 – 09 มี.ค. 63 13,900 4,000 จอง
จอง
13 – 16 มี.ค. 63 13,900 4,000 จอง
จอง
20 – 23 มี.ค. 63 14,900 4,000 จอง
จอง
27 – 30 มี.ค. 63 13,900 4,000 จอง
จอง
17 – 20 เม.ย. 63 13,900 4,000 จอง
จอง
24 – 27 เม.ย. 63 14,900 4,000 จอง
จอง
08 – 11 พ.ค. 63 13,900 4,000 จอง
จอง
15 – 18 พ.ค. 63 14,900 4,000 จอง
จอง
22 – 25 พ.ค. 63 13,900 4,000 จอง
จอง
29 พ.ค. – 01 มิ.ย. 63 14,900 4,000 จอง
จอง
05 – 08 มิ.ย. 63 13,900 4,000 จอง
จอง
12 – 15 มิ.ย. 63 13,900 4,000 จอง
จอง
19 – 22 มิ.ย. 63 13,900 4,500 จอง
จอง
26 – 29 มิ.ย. 63 13,900 4,500 จอง
จอง
03 – 06 ก.ค. 63 14,900 4,500 จอง
จอง
10 – 13 ก.ค. 63 14,900 4,500 จอง
จอง
17 – 20 ก.ค. 63 14,900 4,500 จอง
จอง
24 – 27 ก.ค. 63 14,900 4,500 จอง
จอง
25 – 28 ก.ค. 63 14,900 4,500 จอง
จอง
31 ก.ค. – 03 ส.ค. 63 14,900 4,500 จอง
จอง
07 – 10 ส.ค. 63 14,900 4,500 จอง
จอง
12 – 15 ส.ค. 63 14,900 4,500 จอง
จอง
14 – 17 ส.ค. 63 13,900 4,500 จอง
จอง
21 – 24 ส.ค. 63 13,900 4,500 จอง
จอง
28 – 31 ส.ค. 63 14,900 4,500 จอง
จอง