ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา

ราคาเริ่มต้น ฿ 10,999
รหัสทัวร์ 2000606
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต – ชมน้ำตกสีเงิน – ตลาดซาปา
  • ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก – ทะเลสาบคืนดาบ
  • วัดหง๊อกเซิน – ชมการแสดงระบำหุ่นกระบอกน้ำ


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ • ฮานอย • อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย DELIGHT HANOI HOTEL 3* หรือเทียบเท่า
2 ฮานอย • ลาวไก • ซาปา • ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต • ชมน้ำตกสีเงิน • ตลาดซาปา HOLIDAY SAPA HOTEL 3*หรือเทียบเท่า
3 ซาปา • นั่งรถรางไปขึ้นกระเช้าฟานซีปัน • ยอดเขาฟานซีปัน • ฮานอย DELIGHT HANOI HOTEL*3หรือเทียบเท่า
4 ฮานอย • นิงห์บิงห์ • ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก • ทะเลสาบคืนดาบ • วัดหง๊อกเซิน • ชมการแสดงระบำหุ่นกระบอกน้ำ DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทียบเท่า
5 ฮานอย • กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
06 - 10 ก.พ. 63 10,999 จอง
จอง
07 - 11 ก.พ. 63 10,999 จอง
จอง
08 - 12 ก.พ. 63 10,999 จอง
จอง
13 - 17 ก.พ. 63 11,999 จอง
จอง
20 - 24 ก.พ. 63 11,999 จอง
จอง
27 ก.พ. - 02 มี.ค. 63 11,999 จอง
จอง
05 - 09 มี.ค. 63 11,999 จอง
จอง
12 - 16 มี.ค. 63 11,999 จอง
จอง
19 - 23 มี.ค. 63 13,900 จอง
จอง
26 - 30 มี.ค. 63 13,900 จอง
จอง
02 - 06 เม.ย. 63 13,900 จอง
จอง
03 - 07 เม.ย. 63 13,900 จอง
จอง
04 - 08 เม.ย. 63 13,900 จอง
จอง
10 - 14 เม.ย. 63 16,900 จอง
จอง
11 - 15 เม.ย. 63 16,900 จอง
จอง
12 - 16 เม.ย. 63 16,900 จอง
จอง
13 - 17 เม.ย. 63 15,900 จอง
จอง
23 - 27 เม.ย. 63 12,900 จอง
จอง
30 เม.ย. - 04 พ.ค. 63 13,900 จอง
จอง
01 - 05 พ.ค. 63 13,900 จอง
จอง
07 - 11 พ.ค. 63 13,900 จอง
จอง
14 - 18 พ.ค. 63 13,900 จอง
จอง
03 - 07 มิ.ย.63 14,900 จอง
จอง
18 - 22 มิ.ย. 63 14,900 จอง
จอง