ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน

ราคาเริ่มต้น ฿ 13,900
รหัสทัวร์ 2000604
สายการบิน Bangkok Airways / PG
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • พระราชวังหลวง – ตลาดDong Ba – ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม
  • เจดีย์เทียนมู่ – สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ – นั่งสามล้อซิโคล่ชม
  • วัดลินห์อึ้ง–เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน
  • นั่งเรือกระด้งฮอยอัน–วัดจีน–บ้านโบราณ
  • สะพานญี่ปุ่น–ศาลกวนอู–สะพานมังกร


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – ดานัง – เว้ – พระราชวังหลวง – ตลาดDong Ba – ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม Golden Hue Hotel หรือเทียบเท่า
2 เจดีย์เทียนมู่ – สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ – นั่งสามล้อซิโคล่ชมเมืองเว้ – ดานัง – บานาฮิลล์ Mecure Bana Hill French Village
3 บานาฮิลล์–วัดลินห์อึ้ง–เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน–นั่งเรือกระด้งฮอยอัน–วัดจีน–บ้านโบราณ–สะพานญี่ปุ่น–ศาลกวนอู–สะพานมังกร LAVENDER DANANG HOTEL หรือเทียบเท่า
4 ดานัง – ช้อปปิ้งตลาดฮาน – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
28 ก.พ. - 02 มี.ค.63 13,900 4,000 จอง
จอง
06 - 09 มี.ค.63 13,900 4,000 จอง
จอง
28 - 31 มี.ค.63 14,900 4,000 จอง
จอง
04 - 07 เม.ย.63 13,900 4,000 จอง
จอง
10 - 13 เม.ย.63 15,900 4,000 จอง
จอง
11 - 14 เม.ย.63 17,900 5,500 จอง
จอง
12 - 15 เม.ย.63 17,900 5,500 จอง
จอง
13 - 16 เม.ย.63 18,900 5,500 จอง
จอง
14 - 17 เม.ย.63 16,900 5,500 จอง
จอง
24 - 27 เม.ย.63 14,900 4,500 จอง
จอง
02 - 05 พ.ค.63 14,900 4,500 จอง
จอง
03 - 06 พ.ค.63 14,900 4,500 จอง
จอง
08 - 11 พ.ค.63 14,900 4,500 จอง
จอง
15 - 18 พ.ค.63 14,900 4,500 จอง
จอง
22 - 25 พ.ค.63 14,900 4,500 จอง
จอง
29 พ.ค. - 01 มิ.ย.63 14,900 4,500 จอง
จอง
03 - 06 มิ.ย.63 13,900 4,500 จอง
จอง
05 - 08 มิ.ย.63 14,900 4,500 จอง
จอง
12 - 15 มิ.ย.63 14,900 4,500 จอง
จอง
19 - 22 มิ.ย.63 14,900 4,500 จอง
จอง
26 - 29 มิ.ย.63 14,900 4,500 จอง
จอง