ทัวร์พม่า มหัศจรรย์…พม่า ย่างกุ้ง อินทร์แขวน ดินแดนแห่งมนต์ขลัง

ราคาเริ่มต้น ฿ 6,999
รหัสทัวร์ 2000552
สายการบิน Thai Lion Air / JT
ระยะเวลา 2วัน 1คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • ย่างกุ้ง
 • ชเวดากอง
 • เจดีย์โบตาทาวน์
 • เทพทันใจ
 • เทพกระซิบ
 • พระธาตุอินทร์แขวน
 • หงสาวดี
 • เจดีย์ชเวมอดอร์
 • วัดไจ๊คะวาย
 • พระราชวังบุเรงนอง
 • เจดีย์ไจ้ปุ่น
 • พระนอนชเวตาเลียว
 • พระนอนตาหวาน


ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido หนาวจังเธอ ฮอกไกโด ซัปโปโร คิโรโระ โอตารุ โทยะ

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – ชเวดากอง – เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - เจดีย์พระธาตุอินทร์แขวน Kyaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel
2 พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี - เจดีย์ชเวมอดอร์(พระธาตุมุเตา) –วัดไจ๊คะวาย – พระราชวังบุเรงนอง - เจดีย์ไจ้ปุ่น – พระนอนชเวตาเลียว(ยิ้มหวาน) - ย่างกุ้ง – พระนอนตาหวาน - สนามบิน

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
01 - 02 Mar 2020 7,900 2,000 6,900 7,900 0 จอง
จอง
22 - 23 Mar 2020 7,900 2,000 6,900 7,900 0 จอง
จอง
29 - 30 Mar 2020 7,900 2,000 6,900 7,900 0 จอง
จอง
19 - 20 Apr 2020 6,999 2,000 6,999 6,999 0 จอง
จอง
26 - 27 Apr 2020 7,900 2,000 6,900 7,900 0 จอง
จอง
03 - 04 May 2020 8,900 2,000 7,900 8,900 0 จอง
จอง
10 - 11 May 2020 7,900 2,000 6,900 7,900 0 จอง
จอง
17 - 18 May 2020 6,999 2,000 6,999 6,999 0 จอง
จอง
24 - 25 May 2020 7,900 2,000 6,900 7,900 0 จอง
จอง
31 - 01 May 2020 7,900 2,000 6,900 7,900 0 จอง
จอง
07 - 08 Jun 2020 7,900 2,000 6,900 7,900 0 จอง
จอง
28 - 29 Jun 2020 6,999 2,000 6,999 6,999 0 จอง
จอง