ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน

ราคาเริ่มต้น ฿ 11,900
รหัสทัวร์ 2000530
สายการบิน Air Asia / FD
ระยะเวลา 4วัน 3คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • มัณฑะเลย์ – นั่งรถสู่พุกาม
 • ทะเลเจดีย์ – วัดเจดีย์ชเวสิกอง
 • วัดอนันดา – วัดมนุหา
 • วัดกุบยางกี – วัดติโลมินโล
 • เจดีย์สัพพัญญู -วิหารธรรมยันจี
 • เที่ยวเมืองมิงกุน – หมู่บ้านมิงกุน
 • เจดีย์มิงกุน – ล่องแม่น้ำอิรวดี
 • ระฆังมิงกุน – พระราชวังมัณฑะเลย์
 • พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
 • ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี
 • อมรปุระ – สะพานไม้อูเบ็ง


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ –นั่งรถสู่พุกาม – ทะเลเจดีย์ – จุดชมวิวทะเลเจดีย์ – โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม SU TIEN SAN HOTEL
2 พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์ ดาว HOTEL YI LINK MANDALAY
3 มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง HOTEL YI LINK MANDALAY
4 ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี – อมรปุระ – สะพานไม้อูเบ็ง – มัณฑะเลย์ – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
03 - 06 Apr 2020 15,900 3,500 14,900 15,500 0 จอง
จอง
10 - 13 Apr 2020 16,900 3,500 15,900 16,500 0 จอง
จอง
11 - 14 Apr 2020 17,900 3,500 16,900 17,500 0 จอง
จอง
17 - 20 Apr 2020 15,900 3,500 14,900 15,500 0 จอง
จอง
01 - 04 May 2020 16,900 3,500 15,900 16,900 0 จอง
จอง
08 - 11 May 2020 12,900 3,500 11,900 12,900 0 จอง
จอง
15 - 18 May 2020 11,900 3,500 10,900 11,900 0 จอง
จอง
22 - 25 May 2020 12,900 3,500 11,900 12,900 0 จอง
จอง
29 May - 01 Jun 2020 11,900 3,500 10,900 11,900 0 จอง
จอง
03 - 06 Jun 2020 13,900 3,500 12,900 13,900 0 จอง
จอง
26 - 29 Jun 2020 12,900 3,500 11,900 12,900 0 จอง
จอง