ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์..บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง

ราคาเริ่มต้น ฿ 11,900
รหัสทัวร์ 2000526
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 4วัน 3คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เว้ – พระราชวังเว้
  • ตลาดดองบา – ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม
  • เจดีย์เทียนมู่ – สุสานกษัตริย์ไคดิงห์
  • ดานัง – บานาฮิลล์
  • วัดลินห์อึ๋ง – เมืองโบราณฮอยอัน
  • หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้งฮอยอัน
  • บ้านโบราณ Old House of Tan Sky
  • สะพานญี่ปุ่น – สะพานมังกร – ตลาดฮาน


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ ● สนามบินดานัง ● เว้ ● พระราชวังเว้ ● ตลาดDong Ba ● ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม Jasmine Hotel or Alba Hotel
2 เว้ ● เจดีย์เทียนมู่ ● สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ ● นั่งสามล้อซิโคล่ ● ดานัง ● บานาฮิลล์ Mecure Bana Hill French Village
3 บานาฮิลล์ ● วัดลินห์อึ๋ง ● เมืองโบราณฮอยอัน ● หมู่บ้านกั๊มทาน ● นั่งเรือกระด้งฮอยอัน ● วัดจีน ●บ้านโบราณ ● สะพานญี่ปุ่น ● ศาลกวนอู ● สะพานมังกร LAVENDER DANANG HOTEL
4 ดานัง ● ชอปปิงตลาดฮาน ● กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
28 Feb - 02 Mar 2020 13,900 4,000 12,900 13,900 0 จอง
จอง
11 - 14 Mar 2020 12,900 4,000 11,900 12,900 0 จอง
จอง
20 - 23 Mar 2020 13,900 4,000 12,900 13,900 0 จอง
จอง
24 - 27 Mar 2020 11,900 4,000 10,900 11,900 0 จอง
จอง
04 - 07 Mar 2020 14,900 4,000 13,900 14,900 0 จอง
จอง
05 - 08 Apr 2020 14,900 4,000 13,900 14,900 0 จอง
จอง
30 Apr - 03 May 2020 12,900 4,000 11,900 12,900 0 จอง
จอง
08 - 11 May 2020 12,900 4,000 11,900 12,900 0 จอง
จอง
28 - 31 May 2020 13,900 4,000 12,900 13,900 0 จอง
จอง
05 - 08 Jun 2020 12,900 4,000 11,900 12,900 0 จอง
จอง
18 - 21 Jun 2020 13,900 4,000 12,900 13,900 0 จอง
จอง
26 - 29 Jun 2020 13,900 4,000 12,900 13,900 0 จอง
จอง
04 - 07 Jul 2020 14,900 4,000 13,900 14,900 0 จอง
จอง
05 - 08 Jul 2020 14,900 4,000 13,900 14,900 0 จอง
จอง
11 - 14 Jul 2020 13,900 4,000 12,900 13,900 0 จอง
จอง
16 - 19 Jul 2020 13,900 4,000 12,900 13,900 0 จอง
จอง
23 - 26 Jul 2020 13,900 4,000 12,900 13,900 0 จอง
จอง
25 - 28 Jul 2020 13,900 4,000 12,900 13,900 0 จอง
จอง
01 - 04 Aug 2020 13,900 4,000 12,900 13,900 0 จอง
จอง
06 - 09 Aug 2020 13,900 4,000 12,900 13,900 0 จอง
จอง
09 - 12 Aug 2020 12,900 4,000 11,900 12,900 0 จอง
จอง
14 - 17 Aug 2020 13,900 4,000 12,900 13,900 0 จอง
จอง
20 - 23 Aug 2020 13,900 4,000 12,900 13,900 0 จอง
จอง
28 - 31 Aug 2020 13,900 4,000 12,900 13,900 0 จอง
จอง