ทัวร์พม่า มหัศจรรย์..พม่า สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ต้องห้ามพลาด

ราคาเริ่มต้น ฿ 7,900
รหัสทัวร์ 2000524
สายการบิน Thai Lion Air / JT
ระยะเวลา 2วัน 1คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ย่างกุ้ง – เจดีย์ไจ๊เข้า
  • เทพทันใจ – สิเรียม
  • เจดีย์เยเลพญา – เจดีย์โบตาทาวน์
  • เทพกระซิบ – เจดีย์กาบาเอ
  • เจดีย์สุเล – พระมหาเจดีย์ชเวดกอง
  • เจดีย์ไจ้กะส่าน – เจดีย์เอ่งต่อหย่า
  • เจดีย์เมียตซอนินเนือง – ตลาดสก็อต


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-เจดีย์ไจ๊เข้า-เทพทันใจไจ๊เข้า-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ - เทพกระซิบ- เจดีย์สุเล - พระมหาเจดีย์ชเวดกอง -ย่างกุ้ง PARK ROYALYANGON HOTEL
2 ย่างกุ้ง –เจดีย์กาบาเอ ทำพิธีครอบเศียร – เจดีย์ไจ้กะส่าน – เจดีย์เอ่งต่อหย่า – เจดีย์เมียตซอนินเนือง – ตลาดสก็อต

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
23 - 24 Feb 2020 8,900 2,000 7,900 8,900 0 จอง
จอง
15 - 16 Mar 2020 7,900 2,000 6,900 7,900 0 จอง
จอง
05 - 06 Apr 2020 8,900 2,000 7,900 8,900 0 จอง
จอง
26 - 27 Apr 2020 7,900 2,000 6,900 7,900 0 จอง
จอง
03 - 04 May 2020 8,900 2,000 7,900 8,900 0 จอง
จอง
10 - 11 May 2020 7,900 2,000 6,900 7,900 0 จอง
จอง
17 - 18 May 2020 7,900 2,000 6,900 7,900 0 จอง
จอง
24 - 25 May 2020 7,900 2,000 6,900 7,900 0 จอง
จอง
31 May - 1 Jun 2020 7,900 2,000 6,900 7,900 0 จอง
จอง
07 - 08 Jun 2020 7,900 2,000 6,900 7,900 0 จอง
จอง
28 - 29 Jun 2020 7,900 2,000 6,900 7,900 0 จอง
จอง