ทัวร์พม่า มหัศจรรย์…พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน

ราคาเริ่มต้น ฿ 12,900
รหัสทัวร์ 2000518
สายการบิน Bangkok Airways / PG
ระยะเวลา 4วัน 3คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • มัณฑะเลย์ – พุกาม
 • เจดีย์ชเวซานดอว์ – วัดเจดีย์ชเวสิกอง
 • วัดอนันดา – วัดมนุหา
 • วัดกุบยางกี – วัดติโลมินโล
 • วัดสัญพัญญู – วิหารธรรมยันจี
 • หมู่บ้านมิงกุน – เจดีย์มิงกุน
 • ล่องแม่น้ำอิรวดี – ระฆังมิงกุน
 • พระราชวังมัณฑะเลย์ -ทะเลเจดีย์
 • พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
 • ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี
 • อมรปุระ -สะพานไม้อูเบ็ง


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-นั่งรถสู่พุกาม-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม SU TIEN SAN HOTEL
2 พุกาม-ทะเลเจดีย์-เจดีย์ชเวซานดอว์-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู - วิหารธรรมยันจี-นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์ HOTEL YI LINK MANDALAY
3 มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง HOTEL YI LINK MANDALAY
4 ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
06 - 09 Mar 2020 13,900 3,500 12,900 13,500 0 จอง
จอง
27 - 30 Mar 2020 13,900 3,500 12,900 13,500 0 จอง
จอง
03 - 06 Apr 2020 14,900 3,500 13,900 14,500 0 จอง
จอง
04 - 07 Apr 2020 13,900 3,500 12,900 13,500 0 จอง
จอง
11 - 14 Apr 2020 16,900 3,500 15,900 16,500 0 จอง
จอง
12 - 15 Apr 2020 16,900 3,500 15,900 16,500 0 จอง
จอง
01 - 04 May 2020 14,900 3,500 13,900 14,500 0 จอง
จอง
02 - 05 May 2020 14,900 3,500 13,900 14,500 0 จอง
จอง
03 - 06 May 2020 14,900 3,500 13,900 14,500 0 จอง
จอง
08 - 11 May 2020 12,900 3,500 11,900 10,500 0 จอง
จอง
22 - 25 May 2020 13,900 3,500 12,900 13,500 0 จอง
จอง
03 - 06 Jun 2020 13,900 3,500 12,900 13,500 0 จอง
จอง
04 - 07 Jun 2020 12,900 3,500 11,900 12,500 0 จอง
จอง
19 - 22 Jun 2020 13,900 3,500 12,900 13,500 0 จอง
จอง