ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ พม่า บินดี อยู่ดี.. ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน

ราคาเริ่มต้น ฿ 11,900
รหัสทัวร์ 2000505
สายการบิน Bangkok Airways / PG
ระยะเวลา 3วัน 2คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตาทาวน์
  • เทพทันใจ-พระนอนตาหวาน
  • พระมหาเจดีย์ชเวดากอ-วัดไจ๊คะวาย
  • เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง
  • เจดีย์ไจ้ปุ่น- พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
  • พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอ PARK ROYAL YANGON HOTEL 5 STAR
2 ย่างกุ้ง-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ) Kyaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel
3 พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
28 Feb - 01 Mar 2020 12,900 3,000 11,900 12,500 0 จอง
จอง
13 - 15 Mar 2020 12,900 3,000 11,900 12,500 0 จอง
จอง
27 - 29 Mar 2020 12,900 3,000 11,900 12,500 0 จอง
จอง
03 - 05 Apr 2020 13,900 3,000 12,900 13,500 0 จอง
จอง
13 - 15 Apr 2020 13,900 3,000 12,900 13,500 0 จอง
จอง
24 - 26 Apr 2020 12,900 3,000 11,900 12,900 0 จอง
จอง
01 - 03 May 2020 13,900 3,000 12,900 13,900 0 จอง
จอง
02 - 04 May 2020 13,900 3,000 12,900 13,900 0 จอง
จอง
04 - 06 May 2020 13,900 3,000 12,900 13,900 0 จอง
จอง
08 - 10 May 2020 11,900 3,000 10,900 11,900 0 จอง
จอง
29 - 31 May 2020 11,900 3,000 10,900 11,900 0 จอง
จอง
03 - 05 Jun 2020 12,900 3,000 11,900 12,900 0 จอง
จอง
05 - 07 Jun 2020 11,900 3,000 10,900 11,900 0 จอง
จอง
26 - 28 Jun 2020 12,900 3,000 11,900 12,900 0 จอง
จอง