ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์..บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง

ราคาเริ่มต้น ฿ 13,900
รหัสทัวร์ 2000503
สายการบิน Air Asia / FD
ระยะเวลา 4วัน 3คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เว้ – พระราชวังเว้
  • ตลาดดองบา – ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม
  • เจดีย์เทียนมู่ – สุสานกษัตริย์ไคดิงห์
  • ดานัง – บานาฮิลล์
  • วัดลินห์อึ้ง – เมืองโบราณฮอยอัน
  •  หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้งฮอยอัน
  • สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู
  • สะพานมังกร – ช้อปปิ้งตลาดฮาน


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ ● สนามบินดานัง ● เว้ ● พระราชวังเว้ ● ตลาดDong Ba ● ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม Jasmine Hotel or Thanh Lich Hotel
2 เจดีย์เทียนมู่ ● สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ ● นั่งสามล้อซิโคล่ชมเมืองเว้ ● ดานัง ● บานาฮิลล์ Mecure Bana Hill French Village
3 บานาฮิลล์ ● วัดลินห์อึ้ง ● เมืองโบราณฮอยอัน ● หมู่บ้านกั๊มทาน ● นั่งเรือกระด้งฮอยอัน ● วัดจีน ● บ้านโบราณ ●สะพานญี่ปุ่น ● ศาลกวนอู ● สะพานมังกร Regina Danang Hotel
4 ดานัง ● ช้อปปิ้งตลาดฮาน ● กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
08 - 11 May 2020 13,900 4,000 12,900 13,900 0 จอง
จอง
15 - 18 May 2020 14,900 4,000 13,900 14,900 0 จอง
จอง
22 - 25 May 2020 13,900 4,000 12,900 13,900 0 จอง
จอง
29 May - 01 Jun 2020 14,900 4,000 13,900 14,900 0 จอง
จอง
05 - 08 Jun 2020 13,900 4,000 12,900 13,900 0 จอง
จอง
12 - 15 Jun 2020 13,900 4,000 12,900 13,900 0 จอง
จอง
19 - 22 Jun 2020 13,900 4,000 12,900 13,900 0 จอง
จอง
26 - 29 Jun 2020 13,900 4,000 12,900 13,900 0 จอง
จอง
03 - 06 Jul 2020 14,900 4,000 13,900 14,900 0 จอง
จอง
10 - 13 Jul 2020 14,900 4,000 13,900 14,900 0 จอง
จอง
17 - 20 Jul 2020 14,900 4,000 13,900 14,900 0 จอง
จอง
24 - 27 Jul 2020 14,900 4,000 13,900 14,900 0 จอง
จอง
25 - 28 Jul 2020 14,900 4,000 13,900 14,900 0 จอง
จอง
31 Jul - 03 Aug 2020 14,900 4,000 13,900 14,900 0 จอง
จอง
07 - 10 Aug 2020 14,900 4,000 13,900 14,900 0 จอง
จอง
12 - 15 Aug 2020 14,900 4,000 13,900 14,900 0 จอง
จอง
14 - 17 Aug 2020 13,900 4,000 12,900 13,900 0 จอง
จอง
21 - 24 Aug 2020 13,900 4,000 12,900 13,900 0 จอง
จอง
28 - 31 Aug 2020 14,900 4,000 13,900 14,900 0 จอง
จอง