ทัวร์พม่า มหัศจรรย์…MYANMAR โปรจัดให้ จัดให้ถูก จัดให้ดี จัดให้คุ้ม

ราคาเริ่มต้น ฿ 8,999
รหัสทัวร์ 2000502
สายการบิน Thai Lion Air / JT
ระยะเวลา 3วัน 2คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ย่างกุ้ง – หงสาวดี
  • เจดีย์ชเวมอดอร์ – พระราชวังบุเรงนอง
  • พระธาตุอินทร์แขวน – วัดไจ๊คะวาย
  • เจดีย์ไจ้ปุ่น – พระนอนชเวตาเลียว
  • พระนอนตาหวาน – หลวงพ่อหงาทัตจี
  • พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – เจดีย์ไจ๊เข้า
  • เจดีย์ไจ๊เข้า – สิเรียม
  • เจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ
  • เทพกระซิบ – ตลาดสก๊อต


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน Kyaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel
2 พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-หลวงพ่อหงาทัตจี-ย่างกุ้ง-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง SUMMIT HOTEL
3 ย่างกุ้ง-เจดีย์ไจ๊เข้า–เทพทันใจไจ๊เข้า–สิเรียม-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
27 - 29 Mar 2020 9,999 3,000 9,999 9,999 0 จอง
จอง
03 - 05 Apr 2020 10,900 3,000 9,900 10,500 0 จอง
จอง
10 - 12 Apr 2020 11,900 3,000 10,900 11,500 0 จอง
จอง
12 - 14 Apr 2020 11,900 3,000 10,900 11,500 0 จอง
จอง
17 - 19 Apr 2020 9,999 3,000 9,999 9,999 0 จอง
จอง
24 - 26 Apr 2020 9,999 3,000 9,999 9,999 0 จอง
จอง
01 - 03 May 2020 11,500 3,000 10,900 11,500 0 จอง
จอง
08 - 10 May 2020 9,999 3,000 9,999 9,999 0 จอง
จอง
15 - 17 May 2020 9,999 3,000 9,999 9,999 0 จอง
จอง
22 - 24 May 2020 9,999 3,000 9,999 9,999 0 จอง
จอง
29 - 31 May 2020 9,999 3,000 9,999 9,999 0 จอง
จอง
05 - 07 Jun 2020 9,999 3,000 9,999 9,999 0 จอง
จอง
26 - 28 Jun 2020 9,999 3,000 9,999 9,999 0 จอง
จอง