ทัวร์พม่า มหัศจรรย์…พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน

ราคาเริ่มต้น ฿ 21,900
รหัสทัวร์ 1903941
สายการบิน Bangkok Airways / PG
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • พระธาตุมุเตา
 • พระราชวังบุเรงนอง
 • พระธาตุอินทร์แขวน
 • พระนอนชเวตาเลียว
 • เจดีย์ไจ๊ปุ่น
 • พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
 • เจดีย์โบตาทาวน์
 • เทพทันใจ
 • มหาเจดีย์ชเวดากอง
 • วัดเจดีย์ชเวสิกอง
 • วัดอนันดา
 • วัดมนุหา
 • วัดกุบยางกี
 • วัดติโลมินโล
 • วัดสัญพัญญู
 • วิหารธรรมยันจี


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี- พระธาตุมุเตา- พระราชวังบุเรงนอง – พระธาตุอินทร์แขวน Kyaikhto , Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel หมายเหตุ : ในกรณีพักโรงแรม Golden Rock Hotel จะขึ้นอินแขวนได้แค่ครั้งเดียว
2 พระธาตุอินทร์แขวน-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ - มหาเจดีย์ชเวดากอง โรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาว SUMMIT PARKVIEW HOTEL 4 STAR
3 ย่างกุ้ง-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-จุดชมวิวทุ่งทะเลเจดีย์-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่น โรงแรม SU TIEN SAN HOTELหรือเทียบเท่า
4 พุกาม-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสด-มิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน โรงแรมระดับ 3 ดาว ** HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเท่า
5 ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-วัดมหากันดายงค์-สะพานไม้อูเบ็ง-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
28 ธ.ค.62 - 01 ม.ค.63 28,900 5,000 จอง
จอง
09 ม.ค.63 - 13 ม.ค.63 21,900 5,000 จอง
จอง
13 ก.พ.63 - 17 ก.พ.63 21,900 5,000 จอง
จอง
26 มี.ค.63 - 30 มี.ค.63 21,900 5,000 จอง
จอง
02 เม.ย.63 - 06 เม.ย.63 22,900 5,000 จอง
จอง
10 เม.ย.63 - 14 เม.ย.63 23,900 5,000 จอง
จอง
12 เม.ย.63 - 16 เม.ย.63 23,900 5,000 จอง
จอง
30 เม.ย.63 - 04 พ.ค.63 22,900 5,000 จอง
จอง
28 พ.ค.63 - 01 มิ.ย.63 21,900 5,000 จอง
จอง
25 มิ.ย.63 - 29 มิ.ย.63 21,900 5,000 จอง
จอง