ทัวร์พม่า มหัศจรรย์….พม่า ไหว้พระ 5 วัดดัง

ราคาเริ่มต้น ฿ 2,999
รหัสทัวร์ 1903932
สายการบิน Thai Lion Air / JT
ระยะเวลา 1 วัน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ย่างกุ้ง
  • พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
  • พระนอนตาหวาน
  • วัดหงาทัตยี
  • เทพทันใจ
  • เทพกระซิบ
  • วัดพระหินอ่อน


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – พระนอนตาหวาน – วัดหงาทัตยี – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – วัดพระหินอ่อน – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
28 พ.ย.62 3,999 จอง
จอง
01 ธ.ค.62 3,999 จอง
จอง
02 ธ.ค.62 3,999 จอง
จอง
05 ธ.ค.62 4,999 จอง
จอง
08 ธ.ค.62 3,999 จอง
จอง
09 ธ.ค.62 3,999 จอง
จอง
12 ธ.ค.62 3,999 จอง
จอง
15 ธ.ค.62 4,999 จอง
จอง
16 ธ.ค.62 3,999 จอง
จอง
19 ธ.ค.62 3,999 จอง
จอง
22 ธ.ค.62 4,999 จอง
จอง
23 ธ.ค.62 3,999 จอง
จอง
26 ธ.ค.62 3,999 จอง
จอง
29 ธ.ค.62 4,999 จอง
จอง
02 ม.ค.63 4,999 จอง
จอง
09 ม.ค.63 3,999 จอง
จอง
16 ม.ค.63 3,999 จอง
จอง
23 ม.ค.63 2,999 จอง
จอง
30 ม.ค.63 3,999 จอง
จอง
06 ก.พ.63 3,999 จอง
จอง
13 ก.พ.63 2,999 จอง
จอง
20 ก.พ.63 3,999 จอง
จอง
27 ก.พ.63 3,999 จอง
จอง
05 มี.ค.63 4,999 จอง
จอง
12 มี.ค.63 3,999 จอง
จอง
19 มี.ค.63 4,999 จอง
จอง
26 มี.ค.63 3,999 จอง
จอง
02 เม.ย.63 3,999 จอง
จอง
09 เม.ย.63 4,999 จอง
จอง
13 เม.ย.63 4,999 จอง
จอง
16 เม.ย.63 4,999 จอง
จอง
23 เม.ย.63 3,999 จอง
จอง
30 เม.ย.63 3,999 จอง
จอง
07 พ.ค.63 3,999 จอง
จอง
14 พ.ค.63 3,999 จอง
จอง
21 พ.ค.63 3,999 จอง
จอง
28 พ.ค.63 4,999 จอง
จอง
04 มิ.ย.63 3,999 จอง
จอง
11 มิ.ย.63 3,999 จอง
จอง
18 มิ.ย.63 3,999 จอง
จอง
25 มิ.ย.63 4,999 จอง
จอง