fbpx

ทัวร์พม่า (ปีใหม่63) มหัศจรรย์…พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน

ราคาเริ่มต้น ฿ 21,900
รหัสทัวร์ 1902668
สายการบิน Bangkok Airways / PG
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ย่างกุ้ง-หงสาวดี- พระธาตุมุเตา- พระราชวังบเรงนอง –พระธาตุอินทร์แขวน
  • พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
  • เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ – มหาเจดีย์ชเวดากอง -พุกาม
  • วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล
  • วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-จุดชมวิวทุ่งทะเลเจดีย์-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่น
  • มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสด
  • มิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-สะพานไม้อูเบ็ง
  • ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-วัดมหากันดายงค์


เงื่อนไขการจอง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี- พระธาตุมุเตา- พระราชวังบเรงนอง -พระธาตุอินทร์แขวน Kyaikhto , Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel
2 พระธาตุอินทร์แขวน-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ - มหาเจดีย์ชเวดากอง SUMMIT PARKVIEW HOTEL 4 STAR
3 ย่างกุ้ง-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-จุดชมวิวทุ่งทะเลเจดีย์-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่น SU TIEN SAN HOTEL
4 พุกาม-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสด-มิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน HOTEL YI LINK MANDALAY
5 ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-วัดมหากันดายงค์-สะพานไม้อูเบ็ง-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
10 ต.ค.62 -14 ต.ค.62 22,900 5,000 จอง
จอง
19 ต.ค.62 - 23 ต.ค.62 22,900 5,000 จอง
จอง
21 พ.ย.62 - 25 พ.ย.62 22,900 5,000 จอง
จอง
05 ธ.ค.62 - 09 ธ.ค.62 23,900 5,000 จอง
จอง
06 ธ.ค.62 - 10 ธ.ค.62 23,900 5,000 จอง
จอง
28 ธ.ค.62 - 01 ม.ค.63 30,900 5,000 จอง
จอง
09 ม.ค.63 - 13 ม.ค.63 21,900 5,000 จอง
จอง
13 ก.พ.63 - 17 ก.พ.63 21,900 5,000 จอง
จอง
26 มี.ค.63 - 30 มี.ค.63 21,900 5,000 จอง
จอง
02 เม.ย.63 - 06 เม.ย.63 22,900 5,000 จอง
จอง
10 เม.ย.63 - 14 เม.ย.63 23,900 5,000 จอง
จอง
12 เม.ย.63 - 16 เม.ย.63 23,900 5,000 จอง
จอง
30 เม.ย.63 - 04 พ.ค.63 22,900 5,000 จอง
จอง
28 พ.ค.63 - 01 มิ.ย.63 21,900 5,000 จอง
จอง
25 มิ.ย.63 - 29 มิ.ย.63 21,900 5,000 จอง
จอง