fbpx

ทัวร์อินเดีย (ปีใหม่63) มหัศจรรย์ อินเดีย เนปาล

ราคาเริ่มต้น ฿ 25,900
รหัสทัวร์ 1901366
สายการบิน Air Asia
ระยะเวลา 7 วัน 6 คืน
ประเทศ อินเดีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • พุทธคยา   เมืองพาราณสี
  • ชมสังเวชนียสถาน   สารนาถ
  • ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา   เมืองลุมพินี (เนปาล)   เมืองกุสินารา
  • เมืองเวสาลี   ชมมหาลัยนาลันทา
  • วัดเวฬุวันมหาวิหาร   เขาคิชฌกูฏ