ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน

ราคาเริ่มต้น ฿ 10,999
รหัสทัวร์ 1901353
สายการบิน Vietjet Air
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เที่ยวชมเมืองเว้   พระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน
  • ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม   ชมเจดีย์เทียนมู่   และสุสานกษัตริย์ไคดิงห์
  • นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ที่ยาวที่สุดประเภท Non Stop โดยไม่หยุดแวะ
  • ชมสะพานสีทอง   และสนุกไปกับสวนสนุก The Fantasy Park
  • สักการะ วัดลินห์อึ๋ง   และชมสะพานมังกร


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1กรุงเทพฯ – สนามบินดานัง – เว้– พระราชวังเว้– ตลาด Dong Ba – ลงเรือ มังกรล่องแม่นํ้าหอมJasmine Hotel or Alba Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
2เว้– เจดีย์เทียนมู่ – สุสานกษัตริย์ไคดิงห์– นั่งสามล้อซิโคล่ – ดานัง – บาน่า ฮิลลโรงแรมMecure Bana Hill French Village
3บาน่าฮิลล์– วัดลินห์อึ๋ง – เมืองโบราณฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือ กระด้งฮอยอัน – วัดจีน –บ้านโบราณ – สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู– สะพาน มังกรโรงแรมLAVENDER DANANG HOTEL หรือเทียบเท่า
4ดานัง – ช้อปปิ้งตลาดฮาน – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
21-24 มิ.ย.6212,9004,000จอง
จอง
27-30 มิ.ย.6212,9004,000จอง
จอง
5-8 ก.ค.6211,9994,000จอง
จอง
11-14 ก.ค.6211,9994,000จอง
จอง
16-19 ก.ค.6212,9994,000จอง
จอง
17-20 ก.ค.6211,9994,000จอง
จอง
19-22 ก.ค.6211,9994,000จอง
จอง
25-28 ก.ค.6213,9004,000จอง
จอง
27-30 ก.ค.6212,9994,000จอง
จอง
28-31 ก.ค.6212,9994,000จอง
จอง
29 ก.ค.-1 ส.ค.6210,9994,000จอง
จอง
2-5 ส.ค.6211,9994,000จอง
จอง
8-11 ส.ค.6212,9004,000จอง
จอง
10-13 ส.ค.6213,9004,000จอง
จอง
11-14 ส.ค.6211,9004,000จอง
จอง
16-19 ส.ค.6212,9004,000จอง
จอง
22-25 ส.ค.6213,9004,000จอง
จอง
29 ส.ค.-1 ก.ย.6212,9004,000จอง
จอง
30 ส.ค.-2 ก.ย.6212,9004,000จอง
จอง
5-8 ก.ย.6212,9004,000จอง
จอง
13-16 ก.ย.6213,9004,000จอง
จอง
19-22 ก.ย.6212,9004,000จอง
จอง
27-30 ก.ย.6213,9004,000จอง
จอง
3-6 ต.ค.6213,9004,000จอง
จอง
6-9 ต.ค.6211,9004,000จอง
จอง
11-14 ต.ค.6214,9004,000จอง
จอง
12-15 ต.ค.6214,9004,000จอง
จอง
17-20 ต.ค.6213,9004,000จอง
จอง
20-23 ต.ค.6212,9004,000จอง
จอง
23-26 ต.ค.6212,9004,000จอง
จอง
25-28 ต.ค.6213,9004,000จอง
จอง
26-29 ต.ค.6212,9004,000จอง
จอง
30 ต.ค. - 3 พ.ย.6213,9004,000จอง
จอง