fbpx

ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน

ราคาเริ่มต้น ฿ 11,900
รหัสทัวร์ 1901353
สายการบิน Vietjet Air
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • เที่ยวชมเมืองเว้
 • พระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน
 • ลงเรือมังกรล่องแม่นํ้าหอม
 • ชมการแสดงและดนตรีพื้นเมือง
 • ชมเจดีย์เทียนมู่
 • สุสานกษัตริย์ไคดิงห์
 • นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ที่ยาวที่สุด
 • ชมสะพานสีทอง
 • สนุกไปกับสวนสนุก The Fantasy Park
 • สักการะ วัดลินห์อึ๋ง
 • ชมสะพานมังกร


ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido หนาวจังเธอ ฮอกไกโด ซัปโปโร คิโรโระ โอตารุ โทยะ

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – สนามบินดานัง – เว้ – พระราชวังเว้ – ตลาด Dong Ba – ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม Jasmine Hotel or Alba Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
2 เว้ – เจดีย์เทียนมู่ – สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ – นั่งสามล้อซิโคล่ – ดานัง – บาน่าฮิลล์ โรงแรมMecure Bana Hill French Village บนบาน่าฮิลล์
3 บาน่าฮิลล์ – วัดลินห์อึ๋ง – เมืองโบราณฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้งฮอยอัน – วัดจีน –บ้านโบราณ – สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู – สะพานมังกร LAVENDER DANANG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
4 ดานัง – ชอปปิงตลาดฮาน – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
12-15 พ.ย.62 11,900 4,000 จอง
จอง
15-18 พ.ย.62 13,900 4,000 จอง
จอง
19-22 พ.ย.62 12,900 4,000 จอง
จอง
29พ.ย.-2ธ.ค.62 13,900 4,000 จอง
จอง
03-6 ธ.ค.62 12,900 4,000 จอง
จอง
10-13 ธ.ค.62 12,900 4,000 จอง
จอง
17-20 ธ.ค.62 12,900 4,000 จอง
จอง
22-25 ธ.ค.62 12,900 4,000 จอง
จอง
24-27 ธ.ค.62 12,900 4,000 จอง
จอง
27-30 ธ.ค.62 15,900 4,000 จอง
จอง
28-31 ธ.ค.62 15,900 4,000 จอง
จอง
31ธ.ค.62-3ม.ค.63 15,900 4,000 จอง
จอง
03-06 ม.ค. 63 12,900 4,000 จอง
จอง
07-10 ม.ค. 63 11,900 4,000 จอง
จอง
14-17 ม.ค. 63 11,900 4,000 จอง
จอง
17-20 ม.ค. 63 12,900 4,000 จอง
จอง
21-24 ม.ค. 63 11,900 4,000 จอง
จอง
31ม.ค. -03 ก.พ. 63 12,900 4,000 จอง
จอง
07-10 ก.พ. 63 13,900 4,000 จอง
จอง
11-14 ก.พ. 63 12,900 4,000 จอง
จอง
18-21 ก.พ. 63 11,900 4,000 จอง
จอง
28ก.พ.-02 มี.ค. 63 13,900 4,000 จอง
จอง
11-14 มี.ค. 63 12,900 4,000 จอง
จอง
20-23 มี.ค. 63 13,900 4,000 จอง
จอง
24-27 มี.ค. 63 12,900 4,000 จอง
จอง