ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน

ราคาเริ่มต้น ฿ 11,900
รหัสทัวร์ 1900323
สายการบิน Bangkok Airways
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง
  • 1 ใน 5 มหาบูชาสถานของพม่า เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา
  • ชมพระราชวังบุเรงนองและบัลลังก์ผึ้ง
  • ชมเจดีย์ไจ้ทีโยหรือพระธาตุอินทร์แขวน
  • สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยีหรือพระนอนตาหวานกำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
18 - 20 ม.ค.62 11,900 3,000 10,900 11,500 จอง
จอง
25 - 27 ม.ค.62 11,900 3,000 10,900 11,500 จอง
จอง
01 - 03 ก.พ.62 11,900 3,000 10,900 11,500 จอง
จอง
08 - 10 ก.พ.62 11,900 3,000 10,900 11,500 จอง
จอง
17 ก.พ.62 11,900 3,000 10,900 11,500 จอง
จอง
22 - 24 ก.พ.62 11,900 3,000 10,900 11,500 จอง
จอง
01 - 03 มี.ค.62 11,900 3,000 10,900 11,500 จอง
จอง
08 - 10 มี.ค.62 11,900 3,000 10,900 11,500 จอง
จอง
15 - 17 มี.ค.62 12,900 3,000 11,900 12,500 จอง
จอง
22 - 24 มี.ค.62 12,900 3,000 11,900 12,500 จอง
จอง
29 - 31 มี.ค.62 12,900 3,000 11,900 12,500 จอง
จอง
06 - 08 เม.ย.62 14,900 3,000 13,900 14,500 จอง
จอง
12 - 14 เม.ย.62 14,900 3,000 13,900 14,500 จอง
จอง
13 - 15 เม.ย.62 14,900 3,000 13,900 14,500 จอง
จอง
14 - 16 เม.ย.62 14,900 3,000 13,900 14,500 จอง
จอง
19 - 21 เม.ย.62 11,900 3,000 10,900 11,500 จอง
จอง
10 - 12 พ.ค.62 11,900 3,000 10,900 11,500 จอง
จอง
18 - 20 พ.ค.62 14,900 3,000 13,900 14,500 จอง
จอง
24 - 26 พ.ค.62 11,900 3,000 10,900 11,500 จอง
จอง
31 พ.ค. - 02 มิ.ย.62 11,900 3,000 10,900 11,500 จอง
จอง