BENELUX FRANCE GERMANY ฝรั่งเศส เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์

ราคาเริ่มต้น ฿ 69,900
รหัสทัวร์ GQ3CDG-BR005
สายการบิน Eva Air / BR
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ ฝรั่งเศส เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก เยอรมัน เนเธอร์แลนด์

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – ไทเป
2 ไทเป – ปารีส – ล่องเรือแม่น้ำแซน - ช้อปปิ้ง MERCURE PARIS VELIZY หรือเทียบเท่า
3 ปารีส – พระราชวังแวร์ซาย - ช้อปปิ้ง OUTLET MERCURE PARIS VELIZY หรือเทียบเท่า
4 ปารีส – บรูกก์ – บรัสเซลส์ VAN DE VALK BRUSSELS หรือเทียบเท่า
5 บรัสเซลส์ – ลักเซมเบิร์ก – โคโลญ LEONARDO ROYAL COLOGNE หรือเทียบเท่า
6 โคโลญ – กรุงอัมสเตอร์ดัม – จัตุรัสดัมสแควร์ AMEDIA AIRPORT AMSTERDAM หรือเทียบเท่า
7 อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก -หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ - หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม - สนามบิน
8 กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
15-22 กุมภาพันธ์ 66 69,900 จอง
จอง