Beautiful North Italy

ราคาเริ่มต้น ฿ 119,000
รหัสทัวร์ DSEUR07B
สายการบิน Singapore Airlines / SQ
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
ประเทศ อิตาลี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ทะเลสาบเบรียส – ทะเลสาบมิซูริน่า – เซนต์มักดาเลนา
  •  ซีร์มิโอเน่ – ล่องเรือทะเลสาบการ์ด้า
  • ซานตา มาร์เกริตา – โมเดนา – พิพิธภัณฑ์เฟอร์รารี
  • ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี – ปอร์โตฟิโน่
  • ดูโอโม่ – Designer Outlet Serravalle – ซานตา มาร์เกริตา


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – ซูริก (สวิตเซอร์แลนด์)
2 ซูริก - ทะเลสาบโคโม่ - เบลลาจิโอ - มิลาน Double Tree By Hilton Milan หรือเทียบเท่า
5 มิลาน - ดูโอโม่ - Designer Outlet Serravalle - ซานตา มาร์เกริตา PARK HOTEL SUISSE หรือเทียบเท่า
4 อิตาเลียนริเวียร่า - ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี - ปอร์โตฟิโน่ PARK HOTEL SUISSE หรือเทียบเท่า
5 ซานตา มาร์เกริตา - โมเดนา - พิพิธภัณฑ์เฟอร์รารี - เวอโรน่า CROWNE PLAZA VERONA หรือเทียบเท่า
6 เวอโรน่า - ซีร์มิโอเน่ - ล่องเรือทะเลสาบการ์ด้า - โดโลไมท์ FOUR POINTS by SHERATON BOLZANO HOTEL
7 ทะเลสาบเบรียส - ทะเลสาบมิซูริน่า – เซนต์มักดาเลนา FOUR POINTS by SHERATON BOLZANO HOTEL หรือเทียบเท่า
8 โบลซาโน่ – อินสบรูก - มิวนิก MUNICH MARRIOTT HOTEL หรือเทียบเท่า
9 เดินทางสู่สนามบิน
10 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
08 – 17 กรกฎาคม 2565 119,000 18,500 จอง
จอง
22 – 31 กรกฎาคม 2565 119,000 18,500 จอง
จอง
12-21 สิงหาคม 2565 119,000 18,500 จอง
จอง
02-11 กันยายน 2565 119,000 18,500 จอง
จอง
14-23 ตุลาคม 2565 119,000 18,500 จอง
จอง
21-30 ตุลาคม 2565 119,000 18,500 จอง
จอง