BALI แดนอารยธรรม

ราคาเริ่มต้น ฿ 17,999
รหัสทัวร์ GSDPS02
สายการบิน Air Asia / FD
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ อินโดนีเซีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ร้านค้าสินค้าพื้นเมือง ตลาดปราบเซียน มีร้านขายของพื้นเมือง
  • วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคสิริงค์ TAMPAK SIRING เป็นวัดในศาสนาฮินดู
  • ของ ภูเขาไฟกูนุงบาตูร์ หรือ ภูเขาไฟกินตะมะนี  เป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของอินโดนีเซีย
  • หาดจิมบารัน (JIMBARAN BEACH) บนเกาะบาหลี


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร – ULUWATU TEMPLE – สวนพระวิษณุ – หาดจิมบารัน RHADANA HOTEL หรือเทียบเท่า
2 PURA LEMPUYANG LUHUR – หมู่บ้านคินตามณี – ภูเขาไฟกูนุงบาตูร์ – ทะเลสาบบาร์ตู – นาขั้นบันได - น้ำพุศักด์สิทธิ์ – ตลาดปราบเซียน RHADANA HOTEL หรือเทียบเท่า
3 PURA TAMAN AYUN – BRATAN LAKE – PURA ULUN DANU BRATAN – THANALOT TWMPLE PURA TAMAN AYUN – BRATAN LAKE – PURA ULUN DANU BRATAN – THANALOT TWMPLE
4 ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
23 – 26 กันยายน 2565 17,999 2,500 จอง
จอง
30 กันยายน – 03 ตุลาคม 65 17,999 2,500 จอง
จอง
08 – 11 ตุลาคม 2565 17,999 2,500 จอง
จอง
11 – 14 ตุลาคม 2565 17,999 2,500 จอง
จอง
15 – 18 ตุลาคม 2565 17,999 2,500 จอง
จอง
21 – 24 ตุลาคม 2565 17,999 2,500 จอง
จอง
22 – 25 ตุลาคม 2565 19,999 2,500 จอง
จอง
28 – 31 ตุลาคม 2565 17,999 2,500 จอง
จอง
04 – 07 พฤศจิกายน 2565 17,999 2,500 จอง
จอง
11 – 14 พฤศจิกายน 2565 17,999 2,500 จอง
จอง
18 – 21 พฤศจิกายน 2565 17,999 2,500 จอง
จอง
25 – 28 พฤศจิกายน 2565 17,999 2,500 จอง
จอง
02 – 05 ธันวาคม 2565 19,999 2,500 จอง
จอง
03 – 06 ธันวาคม 2565 19,999 2,500 จอง
จอง
09 – 12 ธันวาคม 2565 19,999 2,500 จอง
จอง
10 – 13 ธันวาคม 2565 19,999 2,500 จอง
จอง
16 – 19 ธันวาคม 2565 19,999 2,500 จอง
จอง
23 – 26 ธันวาคม 2565 20,999 2,500 จอง
จอง
24 – 27 ธันวาคม 2565 20,999 2,500 จอง
จอง
30 ธันวาคม 65 – 02 มกราคม 66 23,999 2,500 จอง
จอง
31 ธันวาคม 65 – 03 มกราคม 66 23,999 2,500 จอง
จอง