BALI ดินแดน สวรรค์บนดิน

ราคาเริ่มต้น ฿ 19,999
รหัสทัวร์ DPS01
สายการบิน Air Asia / FD
ระยะเวลา 4วัน3คืน
ประเทศ อินโดนิเซีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • วัดทานาล็อต
  • หมู่บ้านคินตามณี
  • ภูเขาไฟกูนุงบาตูร์
  • ทะเลสาบบาร์ตู
  • ตลาดปราบเซียน
  • เกาะไดโนเสาร์


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร – PURA ULUN DANU BRATAN - วัดทานาล็อต – เมือง KUTA – หาด KUTA GRAND IXORA HOTEL หรือเทียบเท่า
2 PURA LEMPUYANG LUHUR – หมู่บ้านคินตามณี – ภูเขาไฟกูนุงบาตูร์ – ทะเลสาบบาร์ตู – น้ำพุศักด์สิทธิ์ – ตลาดปราบเซียน – BALI SWING – หาดจิมบารัน GRAND IXORA HOTEL หรือเทียบเท่า
3 เกาะนูซา เปนิดา – เกาะไดโนเสาร์ – ผาแอ่งน้ำธรรมชาติ – ANGEL BILLABONG – ชายหาด CRYSTAL BEACH GRAND IXORA HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
4 ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
02 – 05 กันยายน 2565 19,999 จอง
จอง
09 – 12 กันยายน 2565 19,999 จอง
จอง
16 – 19 กันยายน 2565 19,999 2,500 จอง
จอง
23 – 26 กันยายน 2565 19,999 2,500 จอง
จอง
30 กันยายน – 03 ตุลาคม 65 19,999 2,500 จอง
จอง
08 – 11 ตุลาคม 2565 19,999 2,500 จอง
จอง
11 – 14 ตุลาคม 2565 19,999 2,500 จอง
จอง
15 – 18 ตุลาคม 2565 19,999 2,500 จอง
จอง
21 – 24 ตุลาคม 2565 19,999 2,500 จอง
จอง
22 – 25 ตุลาคม 2565 21,999 2,500 จอง
จอง
28 – 31 ตุลาคม 2565 19,999 2,500 จอง
จอง
04 – 07 พฤศจิกายน 2565 19,999 2,500 จอง
จอง
11 – 14 พฤศจิกายน 2565 19,999 2,500 จอง
จอง
18 – 21 พฤศจิกายน 2565 19,999 2,500 จอง
จอง
25 – 28 พฤศจิกายน 2565 19,999 2,500 จอง
จอง
02 – 05 ธันวาคม 2565 21,999 2,500 จอง
จอง
03 – 06 ธันวาคม 2565 21,999 2,500 จอง
จอง
09 – 12 ธันวาคม 2565 21,999 2,500 จอง
จอง
10 – 13 ธันวาคม 2565 21,999 2,500 จอง
จอง