ทัวร์ตาก แม่สอด เมียวดี เยือนแม่สอด ข้ามเเดนไหว้สาพระธาตุเมืองเมียวดี

ราคาเริ่มต้น ฿ 6,200
รหัสทัวร์ 2000748
สายการบิน
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ ไทย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน
  • พระบรมธาตุเจดีย์บ้านตาก
  • อาบน้ำแร่ แช่น้ำอุ่น..ออนเซ็น ถังไม้โอ๊คที่ออนเซ็น อโรคยาศาล โป่งคำราม
  • วัดไทยวัฒนาราม
  • เมืองเมียวดี ไหว้พระสองแผ่นดิน
  • ตลาดริมเมย


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – ตาก – ศาลสมเด็จพระเจ้าตากฯ – วัดพระธาตุบ้านตาก – วัดชัยชนะสงคราม - สะพานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี เวียงตาก ริเวอร์ไซด์ หรือเทียบเท่า
2 วัดโพธิคุณ – วัดไทยสามัคคี – ออนเซ็นอโรคยาศาล – กาษาคัพ - วัดไทยวัฒนาราม เจทู แม่สอด หรือเทียบเท่า
3 เที่ยวแม่สอด – เมียวดี – ชมวัดต่างๆ – ตลาดบุเรงนอง – ตลาดริมเมย – ตลาดมูเซอร์ - นครสวรรค์ - กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
06-08 มีนาคม 2563 6,200 1,200 จอง
จอง
13-15 มีนาคม 2563 6,200 1,200 จอง
จอง
20-22 มีนาคม 2563 6,200 1,200 จอง
จอง
27-29 มีนาคม 2563 6,200 1,200 จอง
จอง
03-05 เมษายน 2563 6,200 1,200 จอง
จอง
10-12 เมษายน 2563 6,900 1,500 จอง
จอง
12-14 เมษายน 2563 6,900 1,500 จอง
จอง
13-15 เมษายน 2563 6,900 1,500 จอง
จอง
17-19 เมษายน 2563 6,200 1,200 จอง
จอง
24-26 เมษายน 2563 6,200 1,200 จอง
จอง
01-03 พฤษภาคม 2563 6,900 1,500 จอง
จอง
08-10 พฤษภาคม 2563 6,200 1,200 จอง
จอง
15-17 พฤษภาคม 2563 6,200 1,200 จอง
จอง
22-24 พฤษภาคม 2563 6,200 1,200 จอง
จอง
29-31 พฤษภาคม 2563 6,200 1,200 จอง
จอง