ทัวร์นครศรีธรรมราช เที่ยว..ตามรอยพระบาทรัชกาลที่ ๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ราคาเริ่มต้น ฿ 8,900
รหัสทัวร์ 2000744
สายการบิน
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
ประเทศ ไทย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • พระธาตุเมืองนคร
 • หอพระพุทธสิหิงค์
 • บ้านหนังตะลุง
 • วัดธาตุน้อย
 • หมู่บ้านคีรีวงศ์
 • สะพานแห่งความสุข
 • วังเจ้าเมืองพัทลุง
 • โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
 • คอนโดรังนกปากพนัง
 • แหลมตะลุมพุก
 • วัดเจดีย์
 • พระบรมธาตุไชยา


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช
2 พระธาตุเมืองนคร – พระแอด – พระพุทธสิหิงค์ – กำแพงเมืองเก่า – บ้านหนังตะลุง - วัดธาตุน้อย - หมู่บ้านคีรีวงศ์ @24 บูติกโฮเทล หรือเทียบเท่า
3 นครศรีธรรมราช – พัทลุง – สะพานแห่งความสุข – วังเจ้าเมืองพัทลุง - โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง - แหลมตะลุมพุก @24 บูติกโฮเทล หรือเทียบเท่า
4 นครศรีธรรมราช – ไอ้ไข่วัดเจดีย์ – สุราษฎร์ธานี – พระธาตุไชยา - กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
05-08 มีนาคม 2563 8,900 1,500 จอง
จอง
12-15 มีนาคม 2563 8,900 1,500 จอง
จอง
19-22 มีนาคม 2563 8,900 1,500 จอง
จอง
26-29 มีนาคม 2563 8,900 1,500 จอง
จอง
03-06 เมษายน 2563 8,900 1,500 จอง
จอง
11-14 เมษายน 2563 9,100 1,700 จอง
จอง
12-14 เมษายน 2563 9,100 1,700 จอง
จอง
16-19 เมษายน 2563 8,900 1,500 จอง
จอง
23-26 เมษายน 2563 8,900 1,500 จอง
จอง
30 เมษายน-03 เมษายน 2563 8,900 1,500 จอง
จอง
07-10 พฤษภาคม 2563 8,900 1,500 จอง
จอง
14-17 พฤษภาคม 2563 8,900 1,500 จอง
จอง
21-24 พฤษภาคม 2563 8,900 1,500 จอง
จอง
28-31 พฤษภาคม 2563 8,900 1,500 จอง
จอง