ทัวร์ญี่ปุ่น คิวชู แฟนตาซีเกาะใต้

ราคาเริ่มต้น ฿ 67,900
รหัสทัวร์ 2000614
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ล่องเรือผ่านช่องเขาทาคาจิโฮะ | อบทรายร้อนที่ เมืองอิบูซูกิ
  • ชมภูเขาไฟซากุระจิมะ
  • นั่งรถไฟชินคันเซ็นจากเมืองคาโกชิม่าสู่เมืองฟุกุโอกะ
  • ชมดอกไม้หลากสีที่ สวนดอกไม้คุจู | ศาลเจ้าดาไซฟุ
  • หมู่บ้านยูฟุอิน แช่น้ำแร่ธรรมชาติ (Onsen) 3 คืน


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG648 / 00.50 - 08.00)
2 คิวชู (สนามบินฟุกุโอกะ) – ศาลเจ้าดาไซฟุ – หมู่บ้านยูฟุอิน – เมืองเบปปุ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ MORINOYU RESORT HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ชมบ่อน้ำจิโงคุเมงุริ – สวนดอกไม้คุจู – ช่องแคบทาคาจิโฮะ – พายเรือช่องแคบทาคาจิโฮะ – เมืองมิยาซากิ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ MIYAZAKI KANKO HOTEL หรือเทียบเท่า
4 ศาลเจ้าอุโดะ – เกาะซากุระจิมะ – ภูเขาไฟซากุระจิมะ – นั่งเฟอร์รี่สู่เมืองคาโกชิม่า – เมืองอิบูซุกิ – อบทรายร้อน – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ IBUSUKI ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า
5 สถานีคาโกชิม่า – นั่งรถไฟชินคันเซ็นจากเมืองคาโกชิม่าสู่เมืองฟุกุโอกะ – ช้อปปิ้งสถานีฮากาตะ – ช้อปปิ้งเทนจิน HOTEL MONTEREY LA SOEUR FUKUOK หรือเทียบเท่า
6 อิสระท่องเที่ยวเมืองฟุกุโอกะตามอัธยาศัย HOTEL MONTEREY LA SOEUR FUKUOK หรือเทียบเท่า
7 คิวชู (สนามบินฟุกุโอกะ) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG649 / 11.30 - 14.55)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
13 - 19 Apr 2020 67,900 9,900 0 67,900 65,900 จอง
จอง